Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistisk Afdeling
Jarl Christian Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Livskvalitetsindikatorer

Der foretages lignende undersøgelser i EU og OECD, men undersøgelserne er ikke direkte sammenlignelige

International sammenlignelighed

OECD og EU udarbejder lignende statistikker, men de er ikke umiddelbart sammenlignelige med den danske undersøgelse

Sammenlignelighed over tid

Undersøgelsen er kun foretaget for 2015.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ingen anden statistik om livskvalitet der kan sammenlignes med nærværende undersøgelse.

Intern konsistens

Der er intern konsistens i de anvendte data