Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistisk Afdeling
Jarl Christian Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Livskvalitetsindikatorer

Statistikken er tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside https://www.dst.dk herunder en interaktiv web-site og Statistikbanken

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Livskvalitet offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Der forventes at blive udgivet en e-bog i november 2016

Statistikbanken

https://www.statistikbanken.dk/2557

Adgang til mikrodata

Det er blevet aftalt, at der vil kommer forskeradgang til Mikrodata fra 01-01-2017

Anden tilgængelighed

Der er tale om en national undersøgelse, og der er adgang til statistikken fra Danmarks Statistiks hjemmeside og Statistikbanken

Diskretioneringspolitik

Udarbejdelsen af statistikken følger Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der er tale om en stikprøve, hvor hver observation er ganget op med en vægt, der sikrer diskretion for den enkelte borger.

Reference til metodedokumenter

En omfattende metodedokumentation og beskrivelsekan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.