Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistisk Afdeling
Jarl Christian Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Livskvalitetsindikatorer

Statistikken indeholder oplysninger om danskernes objektive og subjektive livskvalitet på individniveau. De objektive indikatorer dækker hele landet, mens de subjektive indikatorer er indsamlet for 38 af landets 98 kommuner og har desuden en landstotal. Det er første gang at undersøgelsen gennemføres, og det vides ikke om den fortsættes i fremtiden.

Indholdsbeskrivelse

Danmarks Statistik har i 2015-2016 undersøgt danskernes livskvalitet - dels gennem en stor, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse og dels ved at sammenholde undersøgelsens resultater med registerdata om forskellige aspekter af livskvalitet, blandt andet indkomst, helbred, uddannelse og arbejde. Undersøgelsen tegner gennem i alt 38 indikatorer et billede af livskvaliteten i Danmark ved hjælp af både et subjektivt og et objektivt perspektiv.

Danmarks Statistik har spurgt borgere over 18 år i hele landet, men primært i 38 kommuner, hvordan de oplever deres liv og hverdag. 42.500 personer har deltaget i undersøgelsen, der er den første af sin art i Danmark.

Livskvalitetsindikatorerne indeholder også oplysninger om blandt andet køn, alder, indkomster, erhvervskompetencer, uddannelsesniveau og lægekontakt i sammenhæng med undersøgelsens spørgsmål om livskvalitet.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er grupperet på aldersintervaller, indkomstintervaller, uddannelsesgrad og socioøkonomisk status

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Livskvalitet: Som udgangspunkt anvendes OECD's definition: ”Gode mentale tilstande, herunder alle de forskellige positive såvel som negative vurderinger, som mennesker foretager af deres liv og menne-skers følelsesmæssige reaktioner på deres erfaringer.”

Enheder

Personer.

Population

Den voksne danske befolkning (18 år og ældre)

Geografisk dækning

Danmark. De subjektive indikatorer dækker dog kun 38 af landets 98 kommuner.

Tidsperiode

Objektive indikatorer: 2008-2015 (med enkelte undtagelser) Subjektive indikatorer: 2015

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenhederne varierer fra indikator til indikator, og er beskrevet og præciseret i noter til Statistikbanken.

Referencetid

01-01-2015 - 31-12-2015

Hyppighed

Årlig

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000). Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er frivillig og kræver derfor ingen indsamlingshjemmel.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte indberetningsbyrde, da undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik