Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistisk Afdeling
Jarl Christian Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Livskvalitetsindikatorer

Der foretages en skemaindsamling af 38 spørgsmål om livskvalitet indsamlet fra 42.500 voksne personer. Disse data (spørgsmål) opregnes og klassificeres efter alder, køn, indkomst, uddannelse og socioøkonomisk status.

Kilder

Separat dansk spørgeskema til 42.500 personer over 18 år. Herudover statistikudtræk fra Statistikbanken fx Befolkning, Formue og Indkomst osv.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Der er anvendt allerede eksisterende dataregistre fra Danmarks Statistik, samt webspørgeskema og telefoninterview.

Datavalidering

Som et led i kvalitetssikringsprocedurer opsætter Danmarks Statistik spørgeskemaet i Danmarks Statistiks Surveys standardskabelon med det primære formål at sikre den korrekte forståelse af spørgeskemaets udformning og filterføring. I forbindelse med opsætningen i standardskabelonen gennemgår Danmarks Statistiks skemaet med henblik på at, sikre at de enkelte emner introduceres i det omfang respondenterne har behov for, behandle eventuelle udfordringer mht. sammenligneligheden mellem de to indsamlingsmetoder, web og telefoninterview, sikre et naturligt flow i skemaet, så både respondenter og interviewere har et godt forløb under interviewet og dermed skaber de bedste forudsætninger for retvisende svar og høj gennemførelsesgrad.

Databehandling

Spørgsmålene indsamles af Danmarks Statistik Survey, der oversender dem til Privatøkonomi og Velfærd, der knytter en række objektive data på datasættet, for derefter at udarbejde Statistikbankens matricer på området.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.