Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

Statistikken vurderes at dække brugernes behov i vid udstrækning. Imidlertid er opgørelsen af tandlægekontakter især i periode 2013-2015 ikke optimal grundet takstmappeændringer. Det vurderes, at en udvidelse med lægemiddelforbrug kunne øge anvendeligheden.

Brugerbehov

  • Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, private virksomheder og privatpersoner.
  • Anvendelsesområder: Offentlige planlægningsformål, forskning og offentlig debat.

Brugertilfredshed

Der er jævnligt kontakt med brugere enten pr. mail eller pr. telefon, og anførte brugerbehov og -synspunkter anføres i en log. Der er lejlighedsvis kontakt med Danske Regioner (RLTN), Dansk Tandlægeforening m.fl. vedr. statistikkens kvalitet.

Fuldstændighed af data

Der er ingen forordninger eller guidelines på området.