Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Christian Törnfelt
39 17 34 47

lua@dst.dk

Hent som PDF

Kulturvaneundersøgelsen

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Voksnes kulturvaner. Se mere på emnesiden Kulturvaner.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik

Kulturvaner Kulturvaner (tillæg) Kulturvaner (år)

Publikationer

Tidligere udgave af undersøgelsen om danskernes kulturvaner 2012 er offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Voksnes kulturvaner i følgende tabeller:

 • MEDLEM2: Medlemstal for ungdoms- og friluftsorganisationer efter organisation og tid

Tværgående kulturbrug og hyppighed (året)

 • KVUAARKA: Forbrug af kulturaktiviteter inden for de seneste tre måneder efter kulturaktivitet, køn og alder
 • KVUARGEO: Forbrug af kulturaktiviteter indenfor de seneste tre måneder efter kulturaktivitet og område
 • KVUARUDD: Forbrug af kulturaktiviteter indenfor de seneste tre måneder efter kulturaktivitet og uddannelse
 • KVUH1GEO: Forbrug af billedkunst, motion, litteratur, spil og bibliotek inden for de seneste tre måneder efter kulturaktivitet, område og hyppighed
 • KVUH2GEO: Forbrug af musik, film, serier og nyheder i den seneste uge efter kulturaktivitet, område og hyppighed
 • KVUH1KA: Forbrug af billedkunst, motion, litteratur, spil og bibliotek i de seneste tre måneder køn, alder og hyppighed
 • KVUH2KA: Forbrug af musik, film, serier og nyheder i den seneste uge efter køn, alder og hyppighed
 • KVUH1UDD: Forbrug af billedkunst, motion, litteratur, spil og bibliotek i de seneste tre måneder efter kulturaktivitet, uddannelse og hyppighed
 • KVUH2UDD: Forbrug af musik, film, serier og nyheder (år) i den seneste uge efter kulturaktivitet, uddannelse og hyppighed

Tværgående kulturbrug (kvartal)

 • KVUHYP01: Forbrug af billedkunst, motion, litteratur, spil og bibliotek i de seneste tre måneder efter aktivitet, alder, køn og hyppighed
 • KVUHYP02: Forbrug af musik, film, serier og nyheder i den seneste uge efter aktivitet, alder, køn og hyppighed
 • KVUHOVED: Befolkningens brug af kulturaktiviteter indenfor de seneste tre måneder efter kulturaktivitet, alder og køn

Billedkunst (kvartal)

 • KVUBK01: Forbrug af billedkunst efter genre, alder og køn
 • KVUBK02: Forbrug af billedkunst efter adgang, alder og køn

Musik (kvartal)

 • KVUMK01: Forbrug af musik efter lokation, alder og køn
 • KVUMK02: Forbrug af musik efter enhed, alder og køn
 • KVUMK03: Forbrug af musik efter genre, alder og køn

Motion (kvartal)

 • KVUMS01: Forbrug af motionsapps efter tjeneste, alder og køn
 • KVUMS02: Forbrug af motion efter sted, alder og køn
 • KVUMS03: Forbrug af sportsbegivenheder (som tilskuer) efter adgang, alder og køn

Digitale spil (kvartal)

 • KVUSPIL1: Forbrug af digitale spil efter adgang, alder og køn
 • KVUSPIL2: Forbrug af digitale spil efter enhed, alder og køn
 • KVUSPIL3: Forbrug af digitale spil efter forbrug, alder og køn

Nyheder (kvartal)

 • KVUNYH01: Nyheder efter adgang, alder og køn
 • KVUNYH02: Aviser eller onlineaviser efter adgang, alder og køn
 • KVUNYH03: Nyhedsmedier efter medie, alder og køn
 • KVUNYH04: Nyhedsartikler efter type, alder og køn

Film og serier (kvartal)

 • KVUFS1: Forbrug af film og serier efter enheder, alder og køn
 • KVUFS2: Forbrug af film og serier (lokation) efter lokation, alder og køn
 • KVUFS3: Forbrug af film og serier efter adgang, alder og køn
 • KVUFS4: Forbrug af film og serier efter nationalitet, alder og køn Skønlitteratur (kvartal)

 • KVULIT01: Skønlitteratur efter enhed, alder og køn

 • KVULIT02: Skønlitteratur efter adgang, alder og køn
 • KVULIT03: Skønlitteratur efter genre, alder og køn

Biblioteker (kvartal)

 • KVUBIB2: Besøg på bibliotek efter formål, alder og køn
 • KVUBIB3: Online biblioteksbesøg efter digitale tjenester, alder og køn

Museer (kvartal)

 • KVUMUS1: Besøg på museum eller kulturarv efter museumstype, alder og køn
 • KVUMUS2: Besøg på museum eller udstilling efter område, alder og køn
 • KVUMUS3: Besøg på museum eller kulturarv efter formål, alder og køn
 • KVUMUS4: Brug af museers online tjenester efter type, alder og køn

Scenekunst (kvartal)

 • KVUSC1: Forbrug af scenekunst efter adgang, alder og køn
 • KVUSC2: Forbrug af scenekunst efter genre, alder og køn

Zoologiske anlæg (kvartal)

 • KVUFRI1: Besøg i zoologiske anlæg, temaparker mv. (pct. af befolkningen) efter type, alder og køn

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.