Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16,

sda@dst.dk

Hent som PDF

Konkurser

Statistikken over erklærede konkurser udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Konkurser. Derudover indgår statistikken i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se yderligere dokumentation af statistikkens variable eller find mere information på statistikkens emneside.

Statistikken over konkursbegæringer udgives ugentligt i Statistikbanken og på emnesiden .

Statistikken over nyregistrerede virksomhed og konkurser udgives kvartalsvis i Statistikbanken. (Link og dokumentation kommer på, når det er oprettet)

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken over erklærede konkurser udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Konkurser.

Publikationer

Ingen yderligere publicering.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Konkurser i følgende tabeller:

 • KONK3 Erklærede konkurser efter nøgletal
 • KONK4 Erklærede konkurser efter branche
 • KONK5 Erklærede konkurser efter levetid
 • KONK6 Erklærede konkurser efter omsætning
 • KONK7 Erklærede konkurser efter beskæftigede
 • KONK8 Erklærede konkurser efter region
 • KONK9 Erklærede konkurser (historisk sammendrag) efter sæsonkorrigering
 • KONK10E Erklærede konkurser og konkursbegæringer, årlig
 • KONK11E Erklærede konkurser og konkursbegæringer, månedlig
 • KONK12E Erklærede konkurser og konkursbegæringer, ugentlig
 • KONK15 Erklærede konkurser efter mest detaljeret branche

Her kommer link til Nyregistreringer og konkurser.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Statistikkens stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Der formidles generelt ikke oplysninger om enkeltvirksomheder. I specialopgørelser medfører det som hovedregel, at virksomhedsdemografiske og geografiske data ikke krydses med hinanden på mest detaljerede niveauer.

Reference til metodedokumenter

I Statistiske Efterretninger 1981, nr. A10, findes en beskrivelse af den optællingsbaserede metode. For den registerbaserede metode er denne Statistikdokumentation den mest detaljerede offentliggjorte beskrivelse. Dokumentation af statistikkens variable findes i Times.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.