Gå til sidens indhold

Konkurser

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16

sda@dst.dk

Hent som PDF

Konkurser

Sidst opdateret: 07-04-2021

Statistikken belyser udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen i disse tal anses for at være en vigtig konjunkturindikator. Statistikken blev etableret i 1979. I 2009 blev statistikken omlagt fra en optællingsbaseret til en registerbaseret metode.

Indhold

Statistikken er en månedlig opgørelse af antal erklærede konkurser. Antallet af konkurser fordeles efter erhvervshovedgrupper (brancher), geografi, levetid, omsætning og beskæftigelse. Desuden udregnes samlet omsætning, samlet beskæftigelse (tabte job) og gennemsnitlig levetid for konkursramte virksomheder. Antallet af konkurser opgøres desuden for aktive virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning > 1 million kr., samt nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse og omsætning < 1 million kr.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra Statstidende tjekkes for manglende indberetninger (manglende dage) og dubletforekomster. De erklærede konkurser i referencemåneden tælles sammen på brancher, omsætning, alder, beskæftigelse og geografi. Antallet af konkurser opgøres desuden for aktive virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning > 1 million kr., samt nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse og omsætning < 1 million kr. Der foretages sæsonkorrektion af serierne for konkurser i alt og konkurser i aktive virksomheder.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af offentlige og private beslutningstagere som konjunkturindikator.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den samlede kvalitet og pålidelighed vedr. antallet af konkurser er yderst høj. Der er ingen ændringer til tidligere publicerede tal. Levetiden for de konkursramte virksomheder kan være undervurderet pga. CVR-nummerændringer. Omsætning og beskæftigelse afspejler ikke nødvendigvis virksomhedernes størrelse på konkurstidspunktet, da oplysningerne herom refererer til forholdene på et tidligere tidspunkt.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken har høj aktualitet da den næsten altid udkommer fire arbejdsdage efter referencemåneden.

Gennemsnitlig udgivelsestid 2012 - 6,2 dage, 2013 - 5,7 dage, 2014 - 5,2 dage, 2015 - 3,8 dage.

Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er brud i konkursserierne i 2009, idet opgørelserne til og med 2009 indeholder såvel personlige som virksomhedskonkurser under et, men kun virksomhedskonkurser fra og med 2009.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Konkurser. Derudover indgår statistikken i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se yderligere dokumentation af statistikkens variable eller find mere information på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed