Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16,

sda@dst.dk

Hent som PDF

Konkurser

Der er ingen ændringer til tidligere publicerede tal. Levetiden for de konkursramte virksomheder kan være undervurderet pga. CVR-nummerændringer. Omsætning og beskæftigelse afspejler ikke nødvendigvis virksomhedernes størrelse på konkurstidspunktet, da oplysningerne herom refererer til forholdene på et tidligere tidspunkt/periode.

Der kan forekomme ændringer i tidligere publicerede tal for konkursbegæringer ifm. levering af nye data.

Samlet præcision

Antallet af erklærede konkurser opgøres direkte fra kilden, idet en konkurs for at være gældende altid skal annonceres i Statstidende.

Oplysningerne om levetid udregnes via cvr-nummerets registrerede startdato i CVR. Mens denne dato ikke i sig selv har nogen betydelig usikkerhed, så er det en mulig fejlkilde, at en virksomhed af administrative grunde kan skifte cvr-nummer - også i situationer hvor der i praksis er tale om en fortsættelse af samme virksomhed. Der indebærer, at levetiden i nogle tilfælde kan være undervurderet.

Oplysningerne om omsætning vedrører de nærmest fire kvartaler forud for konkurserklæringen, mens beskæftigelse vedrører nærmest foregående kvartal. De afspejler derfor ikke nødvendigvis virksomhedens størrelse på konkurstidspunktet, da der fx kan være sket fyringer inden da. Oplysningerne om usikkerhedskilder ift. oplysninger om brancheplacering, omsætning og beskæftigelse er behandlet i Statistisk Dokumentation for Firmaernes køb og salg (momsstatistik) og eIndkomst-systemet.

Der kan forekomme ændringer i tidligere publicerede tal for konkursbegæringer ifm. levering af nye data.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Oplysningerne om levetid udregnes via cvr-nummerets registrerede startdato i CVR. Mens denne dato ikke i sig selv har nogen betydelig usikkerhed, så er det en mulig fejlkilde, at en virksomhed af administrative grunde kan skifte cvr-nummer - også i situationer hvor der i praksis er tale om en fortsættelse af samme virksomhed. Der indebærer, at levetiden i nogle tilfælde kan være undervurderet.

Oplysningerne om omsætning vedrører de nærmest fire kvartaler forud for konkurserklæringen, mens beskæftigelse vedrører nærmest foregående kvartal. De afspejler derfor ikke nødvendigvis virksomhedens størrelse på konkurstidspunktet, da der fx kan være sket fyringer inden da. Oplysningerne om usikkerhedskilder ift. oplysninger om omsætning og beskæftigelse er behandlet i Statistisk Dokumentation for Firmaernes køb og salg (momsstatistik) og eIndkomst-systemet.

Der kan forekomme ændringer i tidligere publicerede tal for konkursbegæringer ifm. levering af nye data.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den samlede kvalitet og pålidelighed vedr. antallet af erklærede konkurser er yderst høj. Der er tale om en opgørelse direkte fra kilden, idet en konkurs for at være gældende altid skal annonceres i Statstidende. Der er ingen ændringer i tidligere publicerede tal.

Oplysningerne om levetid udregnes via cvr-nummerets registrerede startdato i CVR. Mens denne dato ikke i sig selv har nogen betydelig usikkerhed, så er det en mulig fejlkilde, at en virksomhed af administrative grunde kan skifte cvr-nummer - også i situationer hvor der i praksis er tale om en fortsættelse af samme virksomhed. Der indebærer, at levetiden i nogle tilfælde kan være undervurderet.

Oplysningerne om omsætning vedrører de nærmest fire kvartaler forud for konkurserklæringen, mens beskæftigelse vedrører nærmest foregående kvartal. De afspejler derfor ikke nødvendigvis virksomhedens størrelse på konkurstidspunktet, da der fx kan være sket fyringer inden da. Oplysningerne om usikkerhedskilder ift. oplysninger om omsætning og beskæftigelse er behandlet i Statistisk Dokumentation for Firmaernes køb og salg (momsstatistik) og eIndkomst-systemet.

Der kan forekomme ændringer i tidligere publicerede tal for konkursbegæringer ifm. levering af nye data.

Der er ikke udregnet kvantitative usikkerhedsmål for disse statistikker.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Opgørelserne vedr. erklærede konkurser er endelige.

Opgørelserne vedr. konkursbegæringer kan ændres med fremkomsten af nye data.