Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16,

sda@dst.dk

Hent som PDF

Konkurser

Data fra Statstidende tjekkes for manglende indberetninger (manglende dage) og dubletforekomster. De erklærede konkurser i referencemåneden tælles sammen på brancher, omsætning, alder, beskæftigelse og geografi. Antallet af konkurser opgøres desuden for aktive virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning >= 1 million kr., samt nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse og omsætning < 1 million kr. Der foretages sæsonkorrektion af serierne for konkurser i alt og konkurser i aktive virksomheder.

Tallene for konkursbegæringer fra Sø- og Handelsretten, men ikke de øvrige Skifteretter, reduceres skønsmæssigt med 5 pct. pga. forekomst af personlige konkursbegæringer, der ikke indgår i denne opgørelse.

Kilder

Data om erklærede konkurser leveres fra Statstidende samt det Erhvervsstatistiske Register (ESR). Grunddata om konkurserklæringerne kommer fra Statstidende, mens data om omsætning, beskæftigelse, branche og lokalisering påhæftes fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Se mere i Bekendtgørelse af konkursloven

Konkursbegæringerne leveres fra Skifteretterne/Sø- og Handelsretten via Domstolsstyrelsen.

Indsamlingshyppighed

Data om erklærede konkurser leveres månedligt, mens konkursbegæringerne leveres ugentligt.

Indsamlingsmetode

Oplysninger om erklærede konkurser indsamles fra Statstidende (via dataoverførsel fra CVR) eller trækkes fra det Erhvervsstatistiske Register. Konkursbegæringer leveres som et regneark fra Domstolsstyrelsen.

Datavalidering

I produktionsprocessen for erklærede konkurser tjekkes for manglende indberetninger (manglende dage) og dubletforekomster. Der er ingen tjek af konkursbegæringerne.

Databehandling

De erklærede konkurser i referencemåneden tælles sammen på brancher, omsætning, alder, beskæftigelse og geografi. Oplysningerne om levetid udregnes som differensen mellem cvr-nummerets registrerede startdato i CVR og konkursdatoen.

Tallene for konkursbegæringer fra Sø- og Handelsretten, men ikke de øvrige Skifteretter, reduceres skønsmæssigt med 5 pct. pga. forekomst af personlige konkursbegæringer, der ikke indgår i denne opgørelse.

Korrektion

Serierne med erklærede konkurser i alt og konkurser i aktive virksomheder sæsonkorrigeres. Der foretages ingen forhåndskorrektion.

Kvalitetsmålene for de sæsonkorrigerede serier indikerer, at der er klare sæsonmønster, og at serierne er velegnede til korrektion.

Mere viden om sæsonkorrektion.

Derudover foretages der ingen datakorrektioner.