Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for detailhandel

Statistikken offentliggøres næstsidste hverdag i referencemåneden, med undtagelse af december, hvor tallene offentliggøres i starten af januar. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres konsekvent den næstsidste hverdag i referencemåneden, bortset fra december hvor tallene offentliggøres i starten af januar. Statistikken revideres ikke efter offentliggørelsen.

Publikationspunktlighed

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres Konjunkturbarometer for bygge og anlæg i tabellerne [KBD1, KBD2 og KBD3](https://www.statistikbanken.dk/ 10117). Se mere på statistikkens Emneside samt i den samlede grafiske præsentation af den økonomiske og erhvervsmæssige tilstand Konjunkturcyklus.