Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for detailhandel

Statistikken er udarbejdet af Danmarks Statistik siden maj 2011 og forløber som en ubrudt tidsserie. Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen og historiske data før maj 2011, udarbejdet af anden leverandør, findes på DG ECFINs hjemmeside, og er sammenlignelige med den nuværende tidsserie.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og samme statistik udarbejdes i øvrige EU-lande også. Se hjemmesiden for DG ECFIN.

Sammenlignelighed over tid

Spørgeskemaundersøgelsen for Konjunkturbarometer for detailhandel blev påbegyndt i maj 2011 i Danmarks Statistik. Ved hjælp af historisk data fra EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), er det muligt at sammenligne data over længere tid.

Fra og med august 2014 er formuleringen af spørgsmålene i spørgeskemaet ændret for at være i fuld harmoni med DG ECFIN's guidelines. Tidligere var spørgsmålene af typen "Hvordan vurderer du, at udviklingen (fx mht. produktion) i maj-juli har været for virksomheden sammenlignet med februar-april? Sæt kryds i enten mindre; uændret eller større". Nu sammenlignes der ikke længere imellem to 3-månedersperioder. I stedet spørges der: "Hvordan vurderer du, at udviklingen har været for virksomheden over de seneste 3 måneder (maj-juli)? Sæt kryds i enten faldende; uændret eller stigende." Ændringerne menes ikke at have indflydelse på resultaterne og der er ikke sporet databrud.

Samtidig er svarmulighederne til spørgsmålet om lagerbeholdningens størrelse ændret fra mindre end normal; normal eller større end normal til for små; passende eller for store. Endvidere er der også svarmuligheden igen lagerbeholdning både før og efter omlægningen. I dette tilfælde formodes der at være opstået databrud, som der i en speciel serie i Statistikbanken er korrigeret for. Læs videre i dokumentet Brudkorrektion af konjunkturbarometrene pr 2014.

Nuværende spørgeskema ses her: Spørgeskema - KBD pr august 2014

Sammenhæng med anden statistik

Konjunkturbarometret for detailhandlen supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for detailhandelsbranchen. Endvidere er konjunkturbarometret for detailhandel sammenligneligt med konjunkturbarometrene for hhv. industri, serviceerhverv samt bygge- og anlægsvirksomhed.

Intern konsistens

Der er konsistens i undersøgelsens datasæt.