Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Kommunalvalg

Data til denne statistik leveres som et udtræk fra Kommunedatas valgsystem efter at klage-/indsigelsesfristen er udløbet.

Kilder

Kilde til statistikken er Kommunedatas valgsystem. Optællingen sker på de enkelte valgsteder, der registrerer resultaterne i Kommunedatas valgsystem.

Indsamlingshyppighed

Kommunal- og regionsvalg indsamles i forlængelse af afholdelsen, som er hvert fjerde år den tredje tirsdag i november.

Indsamlingsmetode

Dataudtræk leveres fra Kommunedata

Datavalidering

Dataleverancen udsættes for validitets såvel som for logiske check. Ved fundne fejl i datamaterialet leveres et nyt udtræk fra Kommunedata. Denne procedure gennemføres indtil der foreligger en fejlfri dataleverance.

Databehandling

Det leverede udtræk betragtes som endeligt. De leverede tabeller med henholdsvis kandidat, parti og stemmefordelingen fejlsøges og anvendes derefter til dannelsen af tabellerne i statistikbanken.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data. Udtrækket leveres efter at klage-/indsigelsesfristen er udløbet og betragtes som endeligt.