Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Kommunalvalg

Statistikken er relevant for kommuner, regioner, ministerier, andre statslige organisationer, partiorganisationer, forskere og borgere, som grundlag for planlægning og undersøgelser. Statistikkens grunddata (mikrodata) anvendes af forskere der får data stillet til rådighed via kontoret for forskningsservice.

Brugerbehov

De største brugere er kommuner, regioner, ministerier, andre statslige organisationer, partiorganisationer, forskere og almindelige borgere.

Brugertilfredshed

Generelt er brugertilfredsheden meget høj. Vores daglige brugere samt kontakt- og brugerudvalg giver os løbende informationer om tilfredshed og ændrede behov.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.