Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Kommunalvalg

I forbindelse med kommunalreformen reduceredes antallet af kommuner hvori der skulle afholdes valg fra 271 til 98. For de fleste kommuner betød det, at kommunens geografiske udstrækning blev langt større og at der nu kun skulle vælges en kommunalbestyrelse for det nye større geografisk område, der tidligere havde været dækket af to eller flere kommuner og tilsvarende kommunalbestyrelser.

International sammenlignelighed

Ikke relevant for denne statistik

Sammenlignelighed over tid

I forbindelse med kommunalreformen reduceredes antallet af kommuner hvori der skulle afholdes valg fra 271 til 98 ligesom antallet af valg til de 14 amter reduceredes til 5 regioner. København og Frederiksberg kommuner var ikke en del af amtsinddelingen og de afholdt derfor ikke valg til amterne. Over tid er antallet af valgte kandidater til kommunalbestyrelserne reduceret i flere kommuner. Knap 20 kommuner omkring Storkøbenhavn samt enkelte andre blev ikke berørt af kommunalreformens sammenlægning af kommuner og kan således umiddelbart sammenlignes over tid. De resterende blev lagt til sammen til geografisk større kommuner hvortil der skulle vælges et ny kommunalbestyrelse. Valgresultatet før og efter kommunalreformen for disse kommuner er derfor ikke sammenlignelige. Tilsvarende gælder for de 14 amter, der blev lagt sammen til 5 regioner.

For de fleste kommuner betød det, at kommunens geografiske udstrækning blev langt større, og at der nu kun skulle vælges en kommunalbestyrelse for det nye større geografiske område, der tidligere havde været dækket af 2 eller flere kommuner og tilsvarende kommunalbestyrelser. Tilsvarende betød det at de 5 regioner, der hver for sig dækker et langt større område end de respektive 14 amter, ikke kan sammenlignes med de 14 amter.

Sammenhæng med anden statistik

Ikke relevant for denne statistik

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik