Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Kommunalvalg

Statistikken baseres på udtræk fra Kommunedata valgsystem hvor resultaterne af kommunal- og regionsvalget indberettes. Da datagrundlaget anvendes ved beregningen til kommunalbestyrelsens og regionsrådendes sammensætning stilles der krav til at det er opgjort præcist og dermed af meget høj kvalitet.

Samlet præcision

Statistikken baseres på udtræk fra Kommunedata valgsystem hvor resultaterne af kommunal- og regionsvalget indberettes. Datagrundlaget er af høj kvalitet da det anvendes ved beregningen til kommunalbestyrelsens og regionsrådendes sammensætning.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik

Anden usikkerhed

Datagrundlaget er af høj kvalitet da det bruges til beregning af kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes sammensætning. En fejlkilde kan være fejl i udtrækket leveret fra Kommunedata. DST udsætter derfor dataleverancen for logiske og valideringsmæssige check for at sikre, at vi udtrækket er af høj kvalitet og således viser der korrekte stemmegrundlag for de opstillede og valgte kandidater.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken baseres på udtræk fra Kommunedata valgsystem hvor resultaterne af kommunal- og regionsvalget indberettes. Datagrundlaget betragtes som af høj kvalitet. Registreringen af stemmefordelingen indberettes efter fintællingen til Kommunedata i løbet af de følgende dage. Endelige registreres evt. rettelser frem til 15. januar hvor klage-/indsigelsesfristen udløber og valgresultatet og dermed også datagrundlaget for statistikken herefter er endeligt.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ikke relevant for denne statistik