Gå til sidens indhold

Kommunalvalg

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Kommunalvalg 2017

Kommunalvalg afholdes fast hvert fjerde år, den tredje tirsdag i november. Siden kommunalreformen har der været afholdt kommunalvalg i 2009, 2013 og 2017. Resultater fra valget offentliggøres i Statistikbanken det efterfølgende år.

Indhold

Statistik om valgresultater fra kommunal- og regionsvalg offentliggøres ca. 2 måneder efter datoen for klage-/indsigelsesfristen som er medio januar efterfølgende år. Statistikken offentliggøres for hver kommune. Kandidaterne opdeles på valgte/opstillede, partier og køn. Stemmefordelingen opdeles efter parti, brev- og ugyldige. Statistikken er baseret på udtræk fra Kommunedatas valgsystem, som Danmarks Statistik modtager dataene fra.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik leveres som et udtræk fra Kommunedatas valgsystem efter at klage-/indsigelsesfristen er udløbet.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for kommuner, regioner, ministerier, andre statslige organisationer, partiorganisationer, forskere og borgere, som grundlag for planlægning og undersøgelser. Statistikkens grunddata (mikrodata) anvendes af forskere der får data stillet til rådighed via kontoret for forskningsservice.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baseres på udtræk fra Kommunedata valgsystem hvor resultaterne af kommunal- og regionsvalget indberettes. Da datagrundlaget anvendes ved beregningen til kommunalbestyrelsens og regionsrådendes sammensætning stilles der krav til at det er opgjort præcist og dermed af meget høj kvalitet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Valget afholdes hvert fjerde år, den tredje tirsdag i november. Normalt offentliggøres resultaterne 5 måneder senere i medio marts.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

I forbindelse med kommunalreformen reduceredes antallet af kommuner hvori der skulle afholdes valg fra 271 til 98. For de fleste kommuner betød det, at kommunens geografiske udstrækning blev langt større og at der nu kun skulle vælges en kommunalbestyrelse for det nye større geografisk område, der tidligere havde været dækket af to eller flere kommuner og tilsvarende kommunalbestyrelser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres valgresultaterne under emnet Kommunalvalg. Derudover udarbejdes en artikel til Økonomi- og Indenrigsministeriet der viser fordelingen af kandidater og stemmer for hvert parti og for hver kommune. Artiklen er tilgængelig via ministeriets hjemmeside og svarer til de nu nedlagte Statistiske Efterretninger i serien Befolkning og Valg.

Læs mere om tilgængelighed