Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Henrik Huusom
39 17 38 86

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Internet, radio og tv

Statistikken viser halvårlige opgørelser af hhv. antallet af bredbåndsabonnementer, fordelt på bredbåndstype, og aktive internetabonnementer for hhv. private og erhverv. Derudover indeholder statistikken kvartalvise opgørelser for omsætningen på internettet, fordelt på annonceringstype.

Indholdsbeskrivelse

De aktive statistikbanktabeller viser udviklingen i antallet af bredbånds- og internetabonnementer samt omsætningen på internettet efter annonceringstype. De historiske statistikbanktabeller indeholder data om forbruget og omsætningen af, samt adgangen til, andre elektroniske medier, fx radio og tv.

De aktive statistikbanktabeller er baseret på oplysninger fra Energistyrelsens Telestatistik, der udkommer to gange om året, og markedsstatistikken fra Danske Mediers Dansk Online Index, som udkommer fire gange om året. De historiske statistikbanktabeller er derudover baseret på Reklameforbrugsundersøgelsen fra Danske Medier, flere undersøgelser fra TNS Gallup samt tal fra brancheorganisationen Forbruger Elektronik og Copydan.

Grupperinger og klassifikationer

Bredbåndsabonnementer grupperes efter bredbåndstype. Aktive internetabonnementer fordeles efter privat og erhverv. Erhvervsabonnementer fordeles yderligere efter, hvorvidt de er brugt af erhverv eller private. Omsætning på internettet grupperes efter annonceringstype. Der anvendes ingen standardklassifikationer til denne statistik.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Bredbånd: Solgte bredbåndsabonnementer, der har en markedsført en downstreamhastighed på minimum 144 kbit/s.

Fast trådløst: Bredbånd, der er baseret på fx WiMAX, WLL eller WiFi, som leveres trådløst hen til en boks eller parabol fastmonteret på slutbrugerens husstand/bygning. Fast trådløst bredbånd skal ikke forveksles med en router, som er installeret indeni huset/bygningen. Forbindelsen forudsætter frit sigte mellem bredbåndsselskabets antenne og antennen hos slutbrugeren, ligesom hastigheden bl.a. er afhængig af afstanden mellem disse.

Fibernet: Forbindelse, hvor signalerne føres gennem lysledere ved hjælp af lyssignaler. Forbindelser via fibernettet har modsat andre bredbåndsforbindelser ofte lige så hurtige upstreamhastigheder som downstreamhastigheder. Fiber kan give meget høje hastigheder, når du downloader og uploader data.

Internetbannere: Grafiske, audiovisuelle, tekstbaserede og/eller interaktive annonceprodukter, der vises i forbindelse med internetmedieprodukter (for eksempel på en webside, i en mail eller på mobile platforme) – enten som en fast placering på medieproduktet (sponsoratbannere), på særlige dele af medieproduktet (sektioner) eller på samtlige dele af medieproduktet.

Kabel-tv-net: Forbindelse, hvor kabel-tv-nettet bliver brugt til bredbånd samtidig med, at der sendes tv-programmer. Bredbåndshastigheden er afhængig af antallet af samtidige brugere. Forbindelser via kabel-tv-nettet har ofte langt hurtigere downstreamhastigheder end upstreamhastigheder.

LAN (Local Area Network): : Består af et internt kablet eller trådløst lokalnet i for eksempel en boligforening eller et kollegium, hvor de enkelte husstande/værelser deler en fælles internetforbindelse. Forbindelsen hen til ejendommen består oftest af en optisk fiber (fiber-lan), men kan også bestå af andre typer forbindelser.

Markedspladser: Optagelse af produkt- og virksomhedsoplysninger i søgbare onlinekataloger (typisk websider, online- eller mobilapplikationer), der indgår som en tredjepart mellem køber og sælger. Den klassiske form for markedsplads er rubrikannoncetjenester. Prisen på de optagne produkter kan evt. forhandles, eller handlen kan afsluttes direkte på markedspladsen (Auktioner). Fremvisning af markedspladsoptag sker som oplistning af produkt- eller virksomhedsoplysninger fremfundet ved katalogsøgning eller browsing gennem katalogområder. Markedspladser omfatter også prissammenligningstjenester.

Partnerskaber: Annoncørbetalt indhold eller services, som i form, indhold eller funktion er integreret med mediet som eksempelvis en søgetjeneste eller en rubrikannoncetjeneste. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at et banner er fast placeret på en side for eksempel et år ad gangen for at kunne medregnes under Partnerskaber.

xDSL (Kobbernet):: Forbindelse, hvor den traditionelle telefonforbindelse bruges til bredbånd. Hastigheden afhænger bl.a. af afstanden til centralen/mikro¬centralen. xDSL-forbindelser har ofte langt hurtigere downstreamhastigheder end upstreamhastigheder.

Enheder

Bredbåndsabonnementer og aktive internetabonnementer samt omsætning på internettet.

Population

Private og erhvervsmæssige internetabonnementer i Danmark samt det danske marked for annonceomsætning på internettet.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Tal for antal bredbåndsabonnementer fordelt på bredbåndstype (DIS122), findes fra andet halvår 2000 og frem. Tal for antallet af aktive internetabonnementer fordelt på kundegruppe (DIS129), findes fra andet halvår 2002 og frem.

Tal for omsætningen på internettet efter annonceringstype (VIR331), findes fra første kvartal 2000 og frem.

Derudover findes der en lang række historiske tabeller i Statistikbanken, som går tilbage til 1990'erne.

Basisperiode

For omsætning på internettet efter annonceringstype offentliggøres tre indeks med følgende basisår:

  • Bannere og partnerskaber (2000K1=100)
  • Markedspladser (2006K1=100)
  • Job (2003K1=100)

Måleenhed

Antal og markedsandel, kroner og indeks.

Referencetid

Referencetiden for omsætning på internettet er kvartaler (VIR331), mens referencetiden for både bredbåndsabonnementer (DIS122) og aktive internetabonnenter (DIS129) er halvår.

Referencetiden for de historiske statistikbanktabeller er år, halvår og følgende perioder: Første periode dækker ugerne 1-12/13 (januar-marts), anden periode dækker ugerne 13/14-25/26 (april-juni), og tredje periode dækker ugerne 26/27-47/48 (juli-november).

Hyppighed

Halvårlig og kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Danmarks Statistik indsamler ikke primær data til denne statistik. Statistikken er ikke underlagt nogen EU-forordning, men DIS122 og DIS129, som er baseret på Energistyrelsens telestatistik, er indsamlet i henhold til EU-krav fra DG Connect/EU-Kommissionen.

Indberetningsbyrde

Danmarks Statistik videreformidler færdigproducerede tal for internet, radio og tv. Der er derfor ikke nogen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med udarbejdelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Se mere på statistikkens emneside.