Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Henrik Huusom
39 17 38 86

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Internet, radio og tv

Danmarks Statistiks opgave i forbindelse med denne statistik er udelukkende at kvalitetssikre og viderebringe informationer, som er udvalgt, indsamlet, bearbejdet og formidlet af andre statistikproducenter og dataleverandører. Der henvises til de originale kilder for en detaljeret gennemgang af den statistiske behandling.

Kilder

[Energistyrelsens halvårlige telestatistik] ](https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/bilag_-_udbyderliste_og_koncerner_telestatistik_2h18.pdf) indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni og bredbånd samt IPTV og bundlede tjenester.

Markedsstatistikken fra Danske Mediers Dansk Online Index viser udviklingen i onlineannoncering. Den bygger på indberetninger fra medlemmer, mediebureauernes omsætning, som den er indberettet til brancheorganisationen Kreativitet & Kommunikation, samt markedsestimater fra branchens aktører og ekspertvurderinger.

De historiske statistikbanktabeller er derudover baseret på Reklameforbrugsundersøgelsen fra Danske Medier, flere undersøgelser fra TNS Gallup samt tal fra brancheorganisationen Forbruger Elektronik og Copydan.

Indsamlingshyppighed

Halvårlig og kvartalvis.

Indsamlingsmetode

Videreformidling af færdigproduceret statistik fra Energistyrelsen og Danske Medier.

Datavalidering

Alle aktive statistikbanktabeller består af færdigproduceret statistik, som Danmarks Statistik videreformidler. Datavalideringen består derfor af at sammenligne nye og opdaterede tal fra originalkilderne med hidtidige tidsserier samt sumtjek. Hvis datavalideringen giver anledning til spørgsmål, rettes henvendelse til originalkilderne.

Databehandling

Da data er indsamlet og behandlet i de institutioner, der indsamler data, foretager Danmarks Statistik ingen egentlig databehandling. I enkelte tilfælde beregnes procenter.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.