Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Henrik Huusom
39 17 38 86

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Internet, radio og tv

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Internet, radio og tv. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken blev indtil 2015 offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik om Radio og tv.

Publikationer

Udvalgte tal indgår i følgende publikationer fra Danmarks Statistik:

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Internet, radio og tv i følgende tabeller:

  • DIS122: Bredbåndsabonnementer efter bredbåndstype
  • DIS129: Aktive internetabonnementer efter antal og andel og privat og erhverv
  • VIR331: Omsætning på internettet efter annonceringstype

Adgang til mikrodata

Danmarks Statistik videreformidler aggregeret statistik, der er indsamlet og bearbejdet af andre på dette område og ligger derfor ikke inde med de bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig på originalkilders hjemmesider:

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Danmarks Statistik videreformidler aggregeret data, der lever op til Danmarks Statistiks regler om datafortrolighed.

Reference til metodedokumenter

For yderligere beskrivelser af metoder til dataindsamling og databehandling, henvises til statistikkens originalkilder:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.