Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Henrik Huusom
39 17 38 86

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Internet, radio og tv

Statistik om bredbåndsabonnementer og aktive internetabonnementer er baseret på Energistyrelsens telestatistik, som bygger på indberetninger fra størstedelen af udbyderne af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i Danmark. Omsætningen på internettet efter annoncetype er baseret på markedsstatistikken fra Danske Mediers Dansk Online Index. Både Markedsstatistikken er brugt og anerkendt af branchen.

Samlet præcision

Da elektroniske kommunikationsnet og -tjenester som udgangspunkt kan udbydes i Danmark af enhver uden forudgående tilladelse, registrering eller lignende, tages det generelle forbehold, at det ikke er alle udbydere på det danske telemarked, der indgår i telestatistikken. Derudover indgår hverken udenlandske udbydere eller udbydere, der udelukkende udbyder hotspots, i statistikken. Listen over de udbydere, der indgår i statistikken, kan findes i Datagrundlag og metode for Telestatistikken.

De tre seneste halvår i statistikken om bredbåndsabonnementer og aktive internetabonnementer er foreløbige og opdateres derfor løbende. Tal, der er 32 måneder eller ældre ift. referencetidspunktet, betragtes som endelige. Markedsstatistikken fra Danske Mediers Dansk Online Index udgives altid uanset manglende indberetninger. Forsinkede indberetninger inkorporeres ved næste førstkommende statistik. De seneste kvartaler i omsætningen på internettet efter annoncetype er derfor foreløbige.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

For yderligere betragtninger vedr. præcision og pålidelighed henvises til direkte til originalkilderne. For oplysninger vedr. de historiske statistikbanktabellers præcision og pålidelighed henvises direkte til hhv. Danske Medier, TNS Gallup, brancheorganisationen Forbruger Elektronik og Copydan.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Af hensyn til konkurrencen på telemarkedet offentliggøres markedsandele i Energistyrelsens telestatistik ikke for udbydere med en markedsandel på under fem procent, medmindre selskabet indgår i et koncernsamarbejde med et andet teleselskab, og selskabernes samlede markedsandel udgør eller overstiger fem procent. Dette gælder fra og med andet halvår 2011. Tidligere var diskretionsgrænsen tre procent.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistik om bredbåndsabonnementer og aktive internetabonnementer er baseret på Energistyrelsens telestatistik, som bygger på indberetninger fra størstedelen af udbyderne af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i Danmark. Tallene vurderes derfor at give et ret præcist billede af udviklingen i antallet af hhv. bredbåndsabonnementer og aktive internetabonnementer.

Omsætningen på internettet efter annoncetype er baseret på markedsstatistikken fra Danske Mediers Dansk Online Index, som er brugt og anerkendt af branchen.

For yderligere betragtninger vedr. den samlede kvalitet henvises direkte til kilderne.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

De tre seneste halvår i statistikken om bredbåndsabonnementer og aktive internetabonnementer er foreløbige og opdateres derfor løbende. Det samlede antal bredbåndsabonnementer revideres typisk med ±1 pct. Tal, der er 32 måneder eller ældre ift. referencetidspunktet, er endelige. Markedsstatistikken fra Danske Mediers Dansk Online Index udgives altid uanset manglende indberetninger. Forsinkede indberetninger inkorporeres ved næste førstkommende statistik. De seneste kvartaler i omsætningen på internettet efter annoncetype er derfor foreløbige.