Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Henrik Huusom
39 17 38 86

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Internet, radio og tv

Aktive internetabonnementer omfatter fra første halvår 2008 kun bredbåndsforbindelser, dvs. internetforbindelser med downstream kapacitet på 144 Kbit/s eller mere. Fra andet halvår 2008 og frem, deles erhvervsabonnementer op i abonnementer brugt af hhv. erhverv og private. Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale opgørelser. For yderligere betragtninger vedr. sammenlignelighed henvises til direkte til originalkilderne.

International sammenlignelighed

Nordic-Baltic Telecom Market databasen indeholder årlige opgørelser over udviklingen på telekommunikationsmarkederne i de nordiske og baltiske lande. Det er bl.a. muligt at sammenligne antallet af bredbåndsabonnementer på tværs af landene.

Sammenlignelighed over tid

Aktuelt formidler Danmarks Statistik tre tabeller i Statistikbanken, hvori der er tal vedrørende internet, radio og tv. Disse statistikker er sammenlignelige fra omkring årtusindskiftet. Der er sket en mindre revidering af DIS122 og DIS129 for 2. halvår 2013 og frem ved opdateringen af tabellerne 17. august 2021, så tabellerne nu er konsistente med Energistyrelsens telestatistik. Derudover findes der en lang række arkiverede tabeller i Statistikbanken, som går tilbage til 1990'erne.

Radio

Der findes dog statistik om radio helt tilbage til 1926/27 i Statistisk Årbog fra 1928. Statens Radiospredning (tabel 88) blev opgjort på antal lyttere fordelt på landsdele, type af udsendelser i antal timer, samt om Radiospredningsfondens indtægter og udgifter.

Tv

Fra og med Statistisk Årbog 1957 blev Statsradiofonien (tabel 155) udvidet med statistik om antal timers fjernsynsudsendelser fordelt efter udsendelsestype. I Statistisk Årbog fra 1988 blev der tilføjet en ny tabel om Nærradioer og lokal-tv (tabel 104).

Internet

I Statistik Årbog fra 1998 blev der medtaget nye tabeller om PC og internetadgang, herunder familiers adgang til internet (tabel 248), samt forventninger vedr. køb af PC og internetadgang.

I den aktuelle statistik om Aktive internetabonnementer i tabel DIS129 omfatter statistikken fra første halvår 2008 kun bredbåndsforbindelser, dvs. internetforbindelser med downstreamkapacitet på 144 Kbit/s eller mere. Fra andet halvår 2008 og frem, deles erhvervsabonnementer op i abonnementer brugt af hhv. erhverv og private.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken supplerer andre statistikker på kulturområdet.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.