Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Henrik Huusom
39 17 38 86

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Internet, radio og tv

Statistikken er relevant for fagpersoner og andre interesserede. Den giver et overskueligt overblik over antallet af bredbåndsabonnementer, aktive internetabonnementer og annonceomsætningen på internettet og kan anvendes til at få et overordnet indblik i udbredelsen af og omsætningen på internettet.

Brugerbehov

Brugere er Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, forskere, pressen og interesseorganisationer.

Brugertilfredshed

Der er efterspørgsel efter en mere dækkende mediestatistik fra brugerne. Danmarks Statistik har i samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra branchen, Slots- og Kulturstyrelsen samt Kulturministeriet været i gang med at undersøge mulighederne for dette.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.