Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk afdeling
Peter Rørmose Jensen
+45 39173862

prj@dst.dk

Hent som PDF

Input-output tabeller

Input-output data formidles for det meste på internettet via https://www.statistikbanken.dk og input-output emne siden https://www.dst.dk/inputoutput i forskellige filformater. Sidstnævnte er lettere at bruge, fordi udtræk af input-output data fra Statistikbanken kræver en vis viden om, hvad man leder efter.

De stærkt aggregerede input-output tabeller, der er offentliggjort i Statistisk Årbog og Statistisk 10-års-oversigt giver et hurtigt overblik over materialet

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ikke nogen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

Publikationer

Input-output tabeller offentliggøres i fire forskellige publikationer.

Indtil foråret 2011 udkom en decideret input-output publikation Input-output tables and analyses

Siden 2019 har de fleste af de multiplikatortabeller, som fandtes i den tidligere publikation, ligget til download i Statistikbanken.

I følgende andre publikationer optræder også aggregerede udgaver af input-output tabellen

Årbøger: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Nationalregnskabsstatistik

Statistikbanken

Input-output i Statistikbanken

Adgang til mikrodata

Emnesiden for input-output giver adgang til input-output tabellerne og nationalregnskabets beskæftigelsesoplysninger på det mest detaljerede niveau. I tilknytning hertil tilbydes download af satellitregnskaberne for energi og luftemissioner samt investeringsmatricer, som er konsistente med input-output tabellerne. Disse data er opstillet efter helt samme principper, definitioner og klassifikationer som nationalregnskabet og input-output tabellerne, og det er derfor muligt at kombinere data til brug for en lang række analyser af udviklingstendenser og strukturer i dansk økonomi.

Anden tilgængelighed

En version af de danske input-output tabeller tilpasset EU's branche klassifikation, kan downloades fra Eurostat hjemmeside.

Diskretioneringspolitik

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik

Reference til metodedokumenter

Der foreligger på nuværende tidspunkt alene intern dokumentation for de anvendte metoder for at transformere det endelige nationalregnskabs tal til symmetriske input-output tabeller.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.