Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk afdeling
Peter Rørmose Jensen
+45 39173862

prj@dst.dk

Hent som PDF

Input-output tabeller

Input-output tabeller anvendes fx i Centraladministrationen, brancheorganisationer og konsulentfirmaer dels som en væsentlig del af store makroøkonomiske og generelle ligevægtsmodeller og dels som et selvstændigt værktøj til vurdering af konsekvenser for fx beskæftigelse og CO2-emissioner af ændringer i efterspørgslen i udvalgte dele af økonomien.

Brugerbehov

Input-output tabeller kan betragtes som et datamateriale, der er særligt velegnet til at analysere de detaljerede strukturer i økonomien, herunder såvel produktionsstrukturer som forbrugsstrukturer. Det muliggør en overordnet vurdering af fx politiske tiltag, anlægsprojekter, branchers betydning for økonomien, samspillet mellem forskellige erhverv eller mellem endelige efterspørgsler og primære inputs. Ofte analyseres virkninger på beskæftigelse eller input af energi, og heraf afledte CO2-udslip, som forskellige typer efterspørgsel (privat forbrug, eksport mv.) har givet anledning til. Det kan være relevant for Centraladministrationen, brancheorganisationer, konsulentfirmaer og andre at foretage sådanne analyser. Ligeledes er input-output tabeller indbygget som en kerne i de fleste makroøkonomiske og generelle ligevægtsmodeller, som anvendes til økonomisk planlægning mv.

Brugertilfredshed

Intet at bemærke.

Fuldstændighed af data

Nationalregnskab og input-output tabeller lever op til følgende forordninger:

Europa-Parlamentes og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).