Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk afdeling
Peter Rørmose Jensen
+45 39173862

prj@dst.dk

Hent som PDF

Input-output tabeller

Input-output tabellerne udkommer punktligt en gang om året samtidig med det endelige nationalregnskab. Offentliggørelsestidspunktet ligger knap tre år efter udløbet af referenceåret.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken udgives årligt, ligesom det endelige nationalregnskabt. Input-output tabellen foreligger ca. 3 år efter tællingsårets udløb.

Publikationspunktlighed

Statistikken fremkommer normalt uden forsinkelse i forhold til det anførte tidsspunkt.