Gå til sidens indhold

Statistisk Tiårsoversigt 2014

Statistisk Tiårsoversigt er Danmarks Statistiks populære udgivelse, som sætter fokus på de seneste ti år i Danmark. Med et systematisk overblik over det seneste tiårs samfundsudvikling er bogen særdeles velegnet til undervisning.

Temaartiklen i 2014 belyser de danske virksomheders rolle i en globaliseret verden. Danske virksomheder eksporterer stadig mere, men mens de traditionelle markeder for den danske vareeksport dominerer, vinder nye – og fjernere – markeder indpas. Bl.a. har BRIK-landet Kina fået plads på topti-listen af aftagere af dansk eksport. Ca. 200 store virksomheder står for mere end halvdelen af den danske vareeksport, og andelen er steget siden 2005. Du kan læse mere i netmagasinet Bag tallene og se Rasmus Jørgensen fra Økonomisk institut på Københavns Universitet kommentere udviklingen i nedenstående video.

Tiårets tendenser

Bogens store udvalg af tabeller og figurer tegner billeder af mange forskellige sider af tilværelsen gennem de seneste ti år. Nogle af de interessante tendenser er fx at:

  • De private grundskoler har fået 38 pct. flere elever på de ældste klassetrin 8.-10. klasse på ti år, mens de offentlige kun har fået 6 pct. flere. 22 pct. flere valgte en efterskole.
  • Både par og enlige med børn har haft større stigninger i deres disponble indkomst på ti år end enlige uden børn. Par med børn havde den største stigning på 53 pct. fra 2002-2012.
  • Danskerne besøgte i gennemsnit deres praktiserende læge 7,2 gange i 2013. Det er 13 pct. oftere end for ti år siden. Tandlægen besøger vi til gengæld sjældnere end i 2003.
  • Både blandt mænd og kvinder gennemfører langt flere en videregående uddannelse end for ti år siden. Nu gælder det hver anden kvinde og hver tredje mand på 35 år.

Udviklingen de seneste ti år er illustreret med infografikker på udvalgte områder

Reviderede tabeller om økonomien

Nationalregnskabet, statistikken om de offentlige finanser samt betalingsbalancen gennemgår en hovedrevision i efteråret, som indebærer, at tallene bliver justeret – også tilbage i tid. De reviderede tabeller og begrebsforklaringer kan findes her.

Ti års økonomisk-politisk overblik

I Statistisk Tiårsoversigt er en omfattende kalender, hvor du finder de vigtigste begivenheder inden for politik og økonomi fra 2004 og frem. Endvidere findes en begrebs- og ordforklaring, som gør bogen yderst velegnet til undervisningsbrug.

Gratis gamle tiårsoversigter tilbage til 1964

Du kan kigge tilbage i tiden og se, hvordan Danmark har udviklet sig. Det kan du med de gamle udgaver af Statistisk Tiårsoversigt.

Rabat for flere brugere

Har du brug for flere eksemplarer, er der forskellige muligheder. Klassesæt på mindst 20 eksemplarer kan købes til en særlig rabatpris på 161 kr. pr. bog. Virksomheder, der ønsker at lægge bogen på deres intranet eller biblioteker, der gerne vil gøre bogen tilgængelig for deres brugere i elektronisk form, kan købe en særlig flerbrugerlicens til pdf-udgaven til 1.250 kr.


Statistisk Tiårsoversigt

Kolofon

Statistisk Tiårsoversigt
Tværgående
ISBN: 978-87-501-2136-7
Udgivet: 2. september 2014 kl. 09:00
Antal sider: 216
Kontaktinfo:
Marianne Kjær Mackie
Telefon: 39 17 31 69

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig