Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik
Christian Edelvold Berg
39 17 35 18

ceb@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i erhvervslivet

Statistikken udkommer årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for innovation i erhvervslivet i tabellerne INN01, INN02, INN04, INN05 INN06, og INN09. Derudover indgår tallene i publikationen Innovation og forskning. Se mere på statistikkens emneside. Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen Innovation og forskning.

Statistikbanken

Innovation i erhvervslivet offentliggøres i Statistikbanken under emnet Uddannelse og viden, Forskning, udvikling og innovation, innovation, hvor følgende tabeller findes med årlige tal: · INN01: Erhvervslivets innovationsudgifter efter branche, størrelsesgruppe, region og udgiftstype · INN02: Innovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og innovationstype · INN04: Produktinnovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og type af produktinnovation
· INN05: Produktinnovative virksomheders omsætning af varer/services efter branche, størrelsesgruppe, region og nyhedsgrad
· INN06: Procesinnovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og procesinnovation · INN09: Innovative virksomheder med innovationssamarbejde efter branche, størrelsesgruppe, region og samarbejde om innovationsaktiviteter

Adgang til mikrodata

Data lagres elektronisk, og mikrodata kan anvendes til forskningsformål. Det er også muligt at købe mere detaljerede tabeller baseret på undersøgelsens data.

Anden tilgængelighed

Tabeller er tilgængelige på Eurostats og OECDs hjemmesider, hvorved der er mulighed for internationale sammenligninger. Fra 2013 og frem offentliggøres en temapublikation forskning, udvikling og innovation under titlen: "Innovation og forskning",. SeDanmarks Statistik

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighed i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Ingen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.