Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
3917 3396

asd@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i erhvervslivet

Statistikken udkommer årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for innovation i erhvervslivet i tabellerne INN21, INN22, INN23, INN24 og INN25. Derudover indgår tallene i publikationen Innovation og forskning. Se mere på statistikkens emneside. Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen Innovation og forskning.

Statistikbanken

Innovation i erhvervslivet offentliggøres i Statistikbanken under emnet Uddannelse og viden, Forskning, udvikling og innovation, innovation, hvor følgende tabeller findes med årlige tal: · INN21: Erhvervslivets innovationsudgifter efter branche, størrelsesgruppe, region og udgiftstype · INN22: Innovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og innovationstype · INN23: Produktinnovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og type af produktinnovation
· INN24: Procesinnovative virksomheder efter branche, størrelsesgruppe, region og procesinnovation · INN25: Virksomheder efter branche og størrelsesgruppe, region og samarbejdsemne

Adgang til mikrodata

Data lagres elektronisk, og mikrodata kan anvendes til forskningsformål. Det er også muligt at købe mere detaljerede tabeller baseret på undersøgelsens data.

Anden tilgængelighed

Tabeller er tilgængelige på Eurostats og OECDs hjemmesider, hvorved der er mulighed for internationale sammenligninger. Fra 2013 og frem offentliggøres en temapublikation forskning, udvikling og innovation under titlen: "Innovation og forskning",. SeDanmarks Statistik

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighed i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Ingen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.