Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
3917 3396

asd@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i erhvervslivet

Statistikken bruges af ministerier, brancheorganisationer, forskere, pressen, private virksomheder samt studerende.

Statistikken anvendes til forskning, ministerielle publikationer og internationale sammenligninger. Indikatorer baseret på statistikken indgår i dokumentationen af Vidensamfundet. Oplysninger fra statistikken benyttes som indikatorer til EU's Innovations Union Scoreboard, der er en del af Europa2020-strategien.

Brugerbehov

  • Brugere: Ministerier, brancheorganisationer, forskere, pressen, private virksomheder samt studerende.
  • Anvendelse: Til forskning, ministerielle publikationer, internationale sammenligninger. Statistikken indgår i dokumentationen af Vidensamfundet. Oplysninger fra statistikken benyttes som indikatorer til EU's Innovations Union Scoreboard, der er en del af Europa2020-strategien. Data stilles til rådighed for forskning.

Brugertilfredshed

Der samles ikke systematisk viden om brugertilfredsheden for denne statistik, men en række centrale brugere deltager i Danmarks Statistiks Kontaktudvalg for statistikker om forskning, udvikling og innovation.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder fuldt ud kravene i EU-forordningen og lever op til eksisterende guidelines i form af Oslo- og Frascati-manualerne om hhv. innovations- og FoU-statistik.