Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Skatter og afgifter
Per Svensson
39 17 34 53

psv@dst.dk

Hent som PDF

Indkomstskat for personer

Statistikken indgår i den økonomiske samfundsdebat. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og pressen. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Brugerbehov

Brugerne er ministerier, kommuner, regioner, politikere, interesseorganisationer, private virksomheder og privatpersoner, som ønsker at følge udviklingen i personbeskatningen. Statistikken kan blive anvendt til at opgøre slutskatter fordelt på skattearter.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik har flere fora, hvor centrale brugere af statistikken har mulighed for at deltage, fx: Brugerudvalg for Økonomisk Statistik har følgende overordnende opgaver: - drøfte og evaluere de opnåede resultater og den planlagte udvikling i den økonomiske statistik - drøfte brugernes brug af den økonomiske statistik og deres behov for ny statistik - drøfte kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske statistik

Fuldstændighed af data

Alle data offentliggøres.