Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Idrætsudøvelse

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
37 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsudøvelse

Statistikken belyser befolkningens idrætsudøvelse og de professionelle atleters idrætsdeltagelse og -resultater. Statistikken belyser derudover idrætsforeningernes sportslige aktiviteter, befolkningens idræts- og motionsvaner, udvalgte sportsgrenes tilskuertal, samt danske vindere af internationale sportsmedaljer.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af idrætsorganisationernes medlemstal fordelt på aktiviteter, befolkningens idræts- og motionsvaner, tilskuertal og tilskuergennemsnit for udvalgte sportsgrene, samt antallet af danske vindere af internationale sportsmedaljer.

Medlemstal fordeles efter køn, alder og aktivitet samt geografisk på kommuner. Idrætsvaner opgøres efter bl.a. køn, alder, hyppighed, tidsforbrug og organisering. Tilskuertal fordeles efter sportsgren og liga, og medaljer fordeles efter mesterskabstype, idrætsgren og medaljetype.

De danske idrætsresultater og præstationer rangeres desuden i forhold til de øvrige sports nationer verden over og opgøres i guldmedaljer, podium samt top-8-placeringer.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken for idrætsforeningernes medlemmers aktiviteter samt medaljeoversigten for danske idrætsfolks internationale præstationer indsamles ved modtagelse af et udtræk fra hhv. det Centrale Foreningsregister og fra Dansk Idrætsforbunds medaljeoversigt.

Data valideres ved en sammenligning med tidligere års resultater og tabelleres. Udvalgte resultater fra IDANs undersøgelser af befolkningens idræts- og motionsvaner modtages i form af særudtræk, som tabelleres og dokumenteres med antal respondenter og præcis formulering af de aktuelle spørgsmål.

Tilskuer- og kamptal for udvalgte sportsgrene og ligaer indsamles ved modtagelse af særudtræk fra de relevante forbund eller ved egen indsamling af offentliggjorte resultater. Tilskuertal valideres ved sammenligning med tidligere år, tilskuergennemsnit pr. kamp beregnes og data tabelleres.

Data til statistik om medaljer, idrætsresultater og rangering af præstationer, indsamles ved modtagelse af særudtræk fra DIF samt Gracenote. Disse rangeres og valideres efterfølgende ved sammenligning med tidligere år.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for fagpersoner i institutioner, organisationer og offentlige myndigheder som grundlag for fx prognoser, analyser og planlægningsformål. Desuden er flere af statistikkens resultater relevante for interesserede brugere til belysning af idrætsrelaterede emner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den samlede præcision og pålidelighed for resultaterne vedrørende idrætsorganisationernes medlemmers aktiviteter, internationale medaljer, rang samt tilskuertal vurderes at være høj, da den bygger registeroplysninger fra centrale og autoritative kilder. For en vurdering af den samlede præcision og pålidelighed af resultaterne vedrørende danskernes motions- og sportsvaner, henvises til de originale rapporter fra Idrættens Analyseinstitut.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt ca. 4 måneder efter referenceperiodens udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der laves ikke sammenligning af statistik med andre lande på området. Visse resultater kan sammenlignes med andre offentliggørelser af originalkilderne, fx Det Centrale Foreningsregister, og resultater fra Idrættens Analyseinstituts undersøgelser af danskernes sports- og motionsvaner.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Idrætsudøvelse. Derudover indgår statistikken i Nyt fra Danmarks Statistik om Idræt og i den årligt publikationen om Kultur.

Læs mere om tilgængelighed