Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
37 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsudøvelse

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Idrætsudøvelse. Derudover indgår statistikken i Nyt fra Danmarks Statistik om Idræt og i den årligt publikationen om Kultur.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Idræt.

Publikationer

Danmarks Statistik udgiver årligt publikationen Kultur, hvor statistik om idræt indgår.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Idrætsudøvelse i følgende tabeller:

 • IDRVAN1A: Voksnes idrætsudøvelse efter køn og alder og idrætsgrene
 • IDRVAN02: Voksnes idrætsudøvelse efter køn og alder og deltagelse
 • IDRVAN04: Idrætsaktive voksnes idrætsudøvelse efter køn og alder og tidsforbrug
 • IDRVAN05: Voksnes idrætsudøvelse efter køn og alder og organisering
 • IDRVAN06: Voksnes idrætsudøvelse efter højeste fuldførte uddannelse og deltagelse
 • IDRVAN08: Voksnes idrætsudøvelse efter socioøkonomisk status og deltagelse
 • IDRVAN9A: Børns idrætsudøvelse efter alder og køn og idrætsgrene
 • IDRVAN10: Børns idrætsudøvelse efter alder og køn og deltagelse
 • IDRVAN12: Idrætsaktive børns idrætsudøvelse efter alder og køn og tidsforbrug
 • IDRVAN13: Børns idrætsudøvelse efter alder og køn og organisering
 • IDRVAN14: Børns idrætsudøvelse efter alder og køn og forældres baggrund
 • IDRKVU01: Befolkningens brug af idrætsrelaterede aktiviteter de seneste tre måneder efter idrætsrelateret aktivitet og alder og køn

Medaljer, idrætsresultater og rangering af præstationer

 • MEDALJE1: Danske vindere af internationale sportsmedaljer efter mesterskab, idrætsgrene og medalje
 • IDRRES01: Idrætsresultater i OL-discipliner efter disciplin, land og præstation
 • IDRRES02: Idrætsresultater i OL-discipliner efter disciplin, land og relativ præstation
 • IDRRANG1: Rangering af samlet præstation i OL-discipliner efter disciplin, land, præstation og rangplacering

Idrætsorganisationernes medlemmer

 • IDRAKT01: Idrætsorganisationernes medlemmer efter område, aktivitet, køn og alder
 • IDRAKT02: Idrætsorganisationernes medlemskaber (andel af befolkningen) efter område, køn og alder

Tilskuertal

 • IDRTIL01: Tilskuertal til udvalgte sportsgrene efter sportsgren, tilskuere og kampe

Følgende 5 tabeller arkiveres fra sommeren 2020

 • IDRVAN01: Voksnes idrætsudøvelse efter køn og alder og idrætsgrene
 • IDRVAN03: Idrætsaktive voksnes idrætsudøvelse efter køn og alder og hyppighed
 • IDRVAN07: Voksnes idrætsudøvelse efter område og deltagelse
 • IDRVAN09: Børns idrætsudøvelse efter alder og køn og idrætsgrene
 • IDRVAN11: Idrætsaktive børns idrætsudøvelse efter alder og køn og hyppighed

IDRVAN01 erstattes af IDRVAN1A grundet nyt værdisæt. IDRVAN09 erstattes af IDRVAN9A grundet nyt værdisæt.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.