Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
37 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsudøvelse

Der laves ikke sammenligning af statistik med andre lande på området. Visse resultater kan sammenlignes med andre offentliggørelser af originalkilderne, fx Det Centrale Foreningsregister, og resultater fra Idrættens Analyseinstituts undersøgelser af danskernes sports- og motionsvaner.

International sammenlignelighed

Statistikken er ikke baseret på EU-lovgivning eller andre internationale retningslinjer, men andre lande indsamler og offentliggør lignende data. Fx indsamler og publicerer det norske idrætsforbund tal for idrætsforeninger, medlemsskaber og aktiviteter på deres hjemmeside og i nøgletalsrapporter. I Sverige har Center for Idrætsforskning en hjemmeside om idrætsstatistik, som bl.a. viser medlems- og foreningstal baseret på indberetninger fra specialforbund. I Holland offentliggør det nationale statistikbureau med mellemrum statistik om idrætsforeninger, medlemsskaber, frivillige medarbejdere og brug af faciliteter

Sammenlignelighed over tid

Der er ikke databrud i de registerbaserede statistikker. Der er mulighed for over tid at sammenligne resultater fra Idrættens Analyseinstituts undersøgelser af danskernes sports- og motionsvaner Undersøgelsen finder sted hvert fjerde år. Der henvises til de originale kilder. Rapporten giver et billede af, hvor mange danskere der dyrker sport og motion, hvilke aktiviteter de dyrker, og hvordan aktiviteterne bliver organiseret. Undersøgelsen følger op på lignende undersøgelser af danskernes idrætsvaner tilbage fra 1964.

Der er i medlemstallene for 2019 en del afvigelser i forhold til 2018, hvilket vedrører statistikbanktabellerne IDRAKT01 og IDRAKT02. Dette hænger sammen med, at det er de lokale firmaidrætsforeninger der registrerer, hvor mange der dyrker motion på arbejdspladserne i deres lokalområder. Det er en praksis der er under udvikling, hvor enkelte af de lokale firmaidrætsforeninger i højere grad end før registrerer motion på arbejdspladsen. Dette gælder fx i Lemvig kommune. Desuden kan flytning af medlemmer mellem kommuner være en årsag til store medlemsudsving, hvilket er tilfældet for blandt andet Brønderslev og Albertslund i 2019. Dette skyldes at større landsforeninger under firmaidrætten bliver registreret under de kommuner, hvor virksomhederne har hovedsæde. Her er det altså ikke bopælen, der ligger til grund for den geografiske placering af medlemmerne.

Sammenhæng med anden statistik

Visse resultater kan sammenlignes med andre offentliggørelser af originalkilderne, fx Det Centrale Foreningsregister, Facilitetsdatabasen og resultater fra Idrættens Analyseinstituts undersøgelser af danskernes sports- og motionsvaner.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.