Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
37 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsudøvelse

Statistikken er relevant for fagpersoner i institutioner, organisationer og offentlige myndigheder som grundlag for fx prognoser, analyser og planlægningsformål. Desuden er flere af statistikkens resultater relevante for interesserede brugere til belysning af idrætsrelaterede emner.

Brugerbehov

Statistikken er relevant for fagpersoner i institutioner, organisationer og offentlige myndigheder som grundlag for fx prognoser, analyser og planlægningsformål. Desuden er flere af statistikkens resultater relevante for interesserede brugere til belysning af idrætsrelaterede emner. Statistikken beskriver rammerne for idrætsudøvelsen idrætten i Danmark.

Brugertilfredshed

Statistikken er etableret og udvikles løbende i samarbejde med Kulturministeriet og med en følgegruppe med repræsentanter for de store idrætsorganisationer, idrætsforskningen og statslige og kommunale aktører inden for idræt.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.