Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
37 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsudøvelse

Statistikken indeholder oplysninger om aktivitetstal for den samlede foreningsidræt, tidsserier med hovedresultater fra undersøgelser af befolkningens motions- og sportsvaner, tilskuer- og kampantal for udvalgte sportsgrene og ligaer, samt en oversigt over danske og udenlandske vindere af internationale sportsmedaljer.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en årlig opgørelse af idrætsorganisationernes medlemstal fordelt på aktiviteter, befolkningens idræts- og motionsvaner, tilskuertal og tilskuergennemsnit for udvalgte sportsgrene, samt antallet af danske vindere af internationale sportsmedaljer.

Medlemstal fordeles efter køn, alder og aktivitet samt geografisk på kommuner. Medlemstal er angivet som unikke medlemsskaber i en idrætsforening. En person, som er medlem i to foreninger, vil således tælle dobbelt i opgørelsen. Medlemstallene i tabellen IDRAKT01 er lavere end i tabel IDRFOR01, da ikke-idrætslige aktiviteter som teater, politik, mv. ikke er med i IDRAKT01. Idrætsvaner opgøres efter bl.a. køn, alder, hyppighed, tidsforbrug og organisering. Tilskuertal fordeles efter sportsgren og liga, og medaljer fordeles efter mesterskabstype, idrætsgren og medaljetype. De danske idrætsresultater og præstationer rangeres desuden i forhold til de øvrige sportsnationer verden over og opgøres i guldmedaljer, podium samt top-8-placeringer.

Rangtabellerne sammenligner de danske idrætspræstationer med andre landes.

Disciplinerne for hhv. sommer- og vinter-OL ændrer sig fra Ol til OL. For mere information om de relevante discipliner henvises til OL’s officielle website.

Væsentlighedskriterierne der som minimum skal opfyldes for at indgå i tilskuer statistikken er som følger

 • Sporten skal udøves af professionelle atleter, der som udgangspunkt er på kontrakt i en klub.
 • Sporten skal kategoriseres ud fra en professionel liga og struktur, hvor antallet af kampe/events samt antallet af tilskuere over en tidsserie er registrerbar fra sæson til sæson.
 • Stævner/tuneringer med flere events under en og samme arrangement inddrages ikke i den pågældende statistik.
 • Sportsbegivenhederne skal finde sted på dansk jord.
 • Sportsbegivenhederne skal som minimum have et tilskuergennemsnit på ca. 150 personer (Ikke under COVID-19).

Endeligt er det et kriterie data vedrørende publikum og kampe bliver indsamlet og struktureret af en hovedorganisation, specialforbund, forening eller lignende, der årligt kan indberette tallene for den pågældende liga til Danmarks Statistik.

Grupperinger og klassifikationer

Aktivitetstal for den samlede foreningsidræts medlemmer er opdelt efter kommuner, aktiviteter, køn og aldersgrupper.

Aktiviteter fordeles desuden på idrætsgrenene; Amerikansk fodbold, Atletik, Automobilsport (4 hjul), Badminton, Basketball, Billard, BMX, Boksning, Bordtennis, Bowling, Brydning, Bueskydning, Cricket, Curling, Cykling, Dans, Dart, Esport, Faldskærmsudspring, Fiskeri, Fitness, Flag football, Floorball, Fodbold, Friluftsliv, Fægtning, Gadeidræt, Gang, Golf, Gymnastik, Hanggliding og Paragliding, Hockey, Hundesport, Håndbold, Ishockey, Judo og Ju-jitsu, Kampsport øvrige, Kano og Kajak, Karate, Kegler, Kick- og Thaiboxing, Klatring, Krocket, Krolf, Løb, Militæridræt, Minigolf, Modelflyvning, Moderne femkamp, Motorsport (2 hjul), Orienteringsløb, Padel, Parasport, Petanque, Ridning, Roning, Rulleskøjteløb, Rugby, Sejlsport, Skiløb. Skydning, Skøjteløb, Softball, Sportsdans, Sportsdykning, Squash, Streetsport, Styrkeløft, Surf og rafting, Svæveflyvning, Svømning, Taekwondo, Tankesport, Tennis, Triathlon, Vandski og Wakeboard, Volleyball, Vægtløftning og derudover:

 • Børneidræt - tværidrætslig
 • Erhvervsskole - tværidrætslig
 • Familieidræt - tværidrætslig
 • Idræt for Seniorer
 • Idræt om dagen
 • Motion på arbejdspladsen
 • Øvrige Idrætslige aktiviteter

Aktiviteten "Rulleskøjteløb" ændres i 2019 til "Rullesport"

Aldersgrupperne er:

 • 0-12 år
 • 13-18 år
 • 19-24 år
 • 25-59 år
 • 60 år og derover

Tilskuertal efter sportsgren offentliggøres for:

 • Ishockey
 • Fodbold
 • Basketball
 • Håndbold

Mesterskab opdeles i forbindelse med medaljeopgørelsen på:

 • Verdensmesterskaber
 • Europamesterskaber
 • Olympiske lege
 • Paralympics
 • European Games

Medaljer opdeles på Guld, Sølv, Bronze og Alle medaljer og desuden på idrætsgrene med samme kategorisering som for medlemmernes aktiviteter.

Disciplin opgøres i

 • Sommer-OL-discipliner (de aktuelle discipliner for et forestående sommer-OL)
 • Vinter-OL-discipliner (de aktuelle discipliner for et forestående vinter-OL)

Præstation opgøres i

 • Guldmedalje/1.plads
 • Medaljer/Podie
 • Top-8-placeringer (en af de første 8 placeringer inden for en given disciplin)

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Barn: I idrætsvaneundersøgelserne regnes man som barn, hvis man er i alderen 7 til 15 år.

Idrætsaktiv: I idrætsvaneundersøgelserne regnes man som idrætsaktiv, hvis man har svaret bekræftende på spørgsmålet ”Dyrker du normalt sport/motion?”.

Voksen: I idrætsvaneundersøgelserne regnes man som voksen, hvis man 16 år og derover.

Enheder

Personer, kampe, medaljer og rang.

Population

Statistikkerne belyser den danske befolknings idrætsaktiviteter, samt danske atleters præstationer i internationale konkurrencer.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Aktiviteter for medlemmer dækker tidsperioden fra 2014 og frem. Befolkningens motions- og idrætsvaner omfatter undersøgelser fra 2007, 2011, 2016 og 2020. Tilskuertal er fra sæsonen 2006/2007 og frem og medaljer fra 1980 og frem. Rangtabellerne går fra 2016 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal medlemmer, antal tilskuere, antal kampe, medaljer og rang.

Referencetid

Medlems- og aktivitetsopgørelser følger kalenderåret. Resultaterne vedrørende befolkningens idræts- og motionsvaner vedrører det angivne år. Tilskuere opgøres pr. sæson, som løber fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år. Medaljer og rang følger kalenderåret.

Hyppighed

Årlig, dog udarbejdes resultater vedrørende befolkningens idræts- og motionsvaner hvert fjerde år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er ingen EU-regulering for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på eksisterende administrative registre og allerede indsamlede og offentliggjorte data. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Danmarks Statistik dækker idrætsområdet under emnerne Idrættens økonomi og beskæftigelse, Idrætsudøvelse og Idrættens infrastruktur og ressourcer.