Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
37 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsudøvelse

Statistikken indeholder oplysninger om aktivitetstal for den samlede foreningsidræt, tidsserier med hovedresultater fra undersøgelser af befolkningens motions- og sportsvaner, tilskuer- og kampantal for udvalgte sportsgrene og ligaer, samt en oversigt over danske og udenlandske vindere af internationale sportsmedaljer.

Grundet COVID-19 situationen over sæsonen 19/20 er der fald i antallet af spillede kampe og tilskuere. Tallene stammer fra forbundenes indberetninger, hvorfor disse må betragtes som værende af høj kvalitet.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en årlig opgørelse af idrætsorganisationernes medlemstal fordelt på aktiviteter, befolkningens idræts- og motionsvaner, tilskuertal og tilskuergennemsnit for udvalgte sportsgrene, samt antallet af danske vindere af internationale sportsmedaljer.

Medlemstal fordeles efter køn, alder og aktivitet samt geografisk på kommuner. Idrætsvaner opgøres efter bl.a. køn, alder, hyppighed, tidsforbrug og organisering. Tilskuertal fordeles efter sportsgren og liga, og medaljer fordeles efter mesterskabstype, idrætsgren og medaljetype. De danske idrætsresultater og præstationer rangeres desuden i forhold til de øvrige sportsnationer verden over og opgøres i guldmedaljer, podium samt top-8-placeringer.

Grundet COVID-19 situationen over sæsonen 19/20 er der fald i antallet af spillede kampe og tilskuere. Tallene stammer fra forbundenes indberetninger, hvorfor disse må betragtes som værende af høj kvalitet.

Christiansø indgår i Bornholm for hhv. medlemmer og befolkning i tabellerne IDRAKT01 og IDRAKT02.

Rangtabellerne sammenligner de danske idrætspræstationer med andre landes.

Grupperinger og klassifikationer

Aktivitetstal for den samlede foreningsidræts medlemmer er opdelt efter kommuner, aktiviteter, køn og aldersgrupper.

Aktiviteter fordeles desuden på idrætsgrenene; Amerikansk fodbold, Atletik, Automobilsport (4 hjul), Badminton, Basketball, Billard, BMX, Boksning, Bordtennis, Bowling, Brydning, Bueskydning, Cricket, Curling, Cykling, Dans, Dart, Esport, Faldskærmsudspring, Fiskeri, Fitness, Flag football, Floorball, Fodbold, Friluftsliv, Fægtning, Gadeidræt, Gang, Golf, Gymnastik, Hanggliding og Paragliding, Hockey, Hundesport, Håndbold, Ishockey, Judo og Ju-jitsu, Kampsport øvrige, Kano og Kajak, Karate, Kegler, Kick- og Thaiboxing, Klatring, Krocket, Krolf, Løb, Militæridræt, Minigolf, Modelflyvning, Moderne femkamp, Motorsport (2 hjul), Orienteringsløb, Padel, Parasport, Petanque, Ridning, Roning, Rulleskøjteløb, Rugby, Sejlsport, Skiløb. Skydning, Skøjteløb, Softball, Sportsdans, Sportsdykning, Squash, Streetsport, Styrkeløft, Surf og rafting, Svæveflyvning, Svømning, Taekwondo, Tankesport, Tennis, Triathlon, Vandski og Wakeboard, Volleyball, Vægtløftning og derudover:

 • Børneidræt - tværidrætslig
 • Erhvervsskole - tværidrætslig
 • Familieidræt - tværidrætslig
 • Idræt for Seniorer
 • Idræt om dagen
 • Motion på arbejdspladsen
 • Øvrige Idrætslige aktiviteter

Aktiviteten "Rulleskøjteløb" ændres i 2019 til "Rullesport"

Aldersgrupperne er:

 • 0-12 år
 • 13-18 år
 • 19-24 år
 • 25-59 år
 • 60 år og derover

Tilskuertal efter sportsgren offentliggøres for:

 • Ishockey
 • Fodbold
 • Basketball
 • Håndbold

Mesterskab opdeles i forbindelse med medaljeopgørelsen på:

 • Verdensmesterskaber
 • Europamesterskaber
 • Olympiske lege
 • Paralympics
 • European Games

Medaljer opdeles på Guld, Sølv, Bronze og Alle medaljer og desuden på idrætsgrene med samme kategorisering som for medlemmernes aktiviteter.

Disciplin opgøres i

 • Sommer-OL-discipliner (de aktuelle discipliner for et forestående sommer-OL)
 • Vinter-OL-discipliner (de aktuelle discipliner for et forestående vinter-OL)

Præstation opgøres i

 • Guldmedalje/1.plads
 • Medaljer/Podie
 • Top-8-placeringer (en af de første 8 placeringer inden for en given disciplin)

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Barn: I idrætsvaneundersøgelserne regnes man som barn, hvis man er i alderen 7 til 15 år.

Idrætsaktiv: I idrætsvaneundersøgelserne regnes man som idrætsaktiv, hvis man har svaret bekræftende på spørgsmålet ”Dyrker du normalt sport/motion?”.

Voksen: I idrætsvaneundersøgelserne regnes man som voksen, hvis man 16 år og derover.

Enheder

Personer, kampe, medaljer og rang.

Population

Statistikkerne belyser den danske befolknings idrætsaktiviteter, samt danske atleters præstationer i internationale konkurrencer.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Aktiviteter for medlemmer dækker tidsperioden fra 2014 og frem. Befolkningens motions- og idrætsvaner omfatter undersøgelser fra 2007, 2011, 2016 og 2020. Tilskuertal er fra sæsonen 2006/2007 og frem og medaljer fra 1980 og frem. Rangtabellerne går fra 2016 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal medlemmer, antal tilskuere, antal kampe, medaljer og rang.

Referencetid

Medlems- og aktivitetsopgørelser følger kalenderåret. Resultaterne vedrørende befolkningens idræts- og motionsvaner vedrører det angivne år. Tilskuere opgøres pr. sæson, som løber fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år. Medaljer og rang følger kalenderåret.

Hyppighed

Årlig, dog udarbejdes resultater vedrørende befolkningens idræts- og motionsvaner hvert fjerde år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er ingen EU-regulering for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på eksisterende administrative registre og allerede indsamlede og offentliggjorte data. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Danmarks Statistik dækker idrætsområdet under emnerne Idrættens økonomi og beskæftigelse, Idrætsudøvelse og Idrættens infrastruktur og ressourcer.

Der er i medlemstallene for 2019 en del afvigelser i forhold til 2018, hvilket vedrører tabellerne IDRAKT01 og IDRAKT02. Dette hænger sammen med, at det er de lokale firmaidrætsforeninger der registrerer, hvor mange der dyrker motion på arbejdspladserne i deres lokalområder. Det er en praksis der er under udvikling, hvor enkelte af de lokale firmaidrætsforeninger i højere grad end før registrerer motion på arbejdspladsen. Dette gælder fx i Lemvig kommune. Desuden kan flytning af medlemmer mellem kommuner være en årsag til store medlemsudsving, hvilket er tilfældet for blandt andet Brønderslev og Albertslund i 2019. Dette skyldes at større landsforeninger under firmaidrætten bliver registreret under de kommuner, hvor virksomhederne har hovedsæde. Her er det altså ikke bopælen, der ligger til grund for den geografiske placering af medlemmerne.

Grundet COVID-19 situationen over sæsonen 19/20 vil der forekomme fald i antallet af spillede kampe, antallet af tilskuere samt det gennemsnitlige antal tilskuere pr. kamp i tabellen IDRTIL01. Sæsonen 19/20 blev afbrudt for hhv. Håndboldligaen, Basketligaen samt Superisligaen, hvorfor antallet af kampe og hermed det samlede antal tilskuere er markant lavere end tidligere år. For Superisligaen blev 8 kampe spillet uden tilskuere, hvilket også er medvirkende til at det gennemsnitlige tilskuertal vil falde. Dette er også tilfældet for Superligaen samt 1. Division i fodbold, hvor den sidste del af sæsonen blev spillet med begrænsede tilskuere eller for tomme stadions. Generelt blev der sæsonen 19/20 spillet færre landskampe, hvilket skyldes at de planlagte kampe under COVID-19 også blev aflyst. Grundet ny turneringsstruktur indgår 3. division i herrefodbold fra sæsonen 2021/22, hvilket skyldes 2. division den daværende sæson blev splittet op til to selvstændige rækker.