Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Grønne varer og tjenester

Statistikkens hovedvariable offentliggøres i NYT og i Statistikbanken.

Ligeledes er der i 2015 udgivet publikationer med en bredere belysning af området.

Det er muligt at linke data for grønne varer og tjenester med fx. data for forskning, uddannelse samt løn

Flere oplysninger kan findes på emnesiden: Grønt Nationalregnskab.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

NYT: Grønne varer og tjenester for 165 milliarder udgivet oktober 2014

NYT: 59.000 grønne arbejdspladser udgivet oktober 2015.

En Tema-NYT Danmark i top-3 med grønne varer og tjenester er udgivet december 2015

NYT: Mange erhverv bidrager til grøn omstilling er udgivet oktober 2016

NYT: Produktion inden for grøn energi stiger er udgivet november 2017

NYT: Stigende eksport af grønne varer og tjenester er udgivet november 2018

NYT: Flere grønne varer og tjenester, men ikke i 2018 er udgivet november 2019

NYT: Vækst i ressourcebesparende aktiviteter er udgivet november 2020

NYT: COVID-19 gav lille knæk i grøn industriproduktion er udgivet november 2021

NYT: Stigning i genanvendelse og materialebesparelser er udgivet november 2022

Publikationer

Der er tidligere udarbejdet publikationer Grønne varer og tjenester 2013. Den udkom primo 2015. og Grønne varer og tjenester 2014. Den udkom ultimo 2015.

Statistikbanken

  • Grønne varer og tjenester efter miljøformål: GRON1
  • Grønne varer og tjenester efter brancher: GRON2

Adgang til mikrodata

Anonymiserede mikrodata for er p.t. til rådighed for 2013, 2015, 2017, 2019 og 2021. Der tilrådes forsigtighed i anvendelsen, da usikkerheden er betydelig.

Anden tilgængelighed

Adgang til data følger Danmarks Statistiks politikker.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks generelle politik for datafortrolighed følges: Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ved beregning af data til publiceringer er der sket aggregeringer, som sikrer diskretionen.

Reference til metodedokumenter

Eurostats manual vedr. grønne varer og tjenester.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.