Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Grønne varer og tjenester

Statistikken foreligger indtil nu kun for 2012 til 2022. Der tilrådes forsigtighed med sammenligning med de tidligste år, især hvad angår grønne aktiviteter i byggebranchen og indenfor rådgivning, hvor der i 2012-2014 formentlig var tale om en undervurdering.

Resultaterne er i princippet sammenlignelige med andre landes resultater, men betydelige forskelle i metoder betyder, at sammenligninger er usikre.

International sammenlignelighed

Statistikken er i princippet sammenlignelig med tilsvarende statistik i andre EU-lande, da manualen er søgt fulgt omhyggeligt. Metodeforskelle lande imellem kan have betydelig indflydelse på sammenligneligheden: Manual environmental goods and services.

Der findes data for flere lande i Eurostats database: (https://ec.europa.eu/eurostat/)

Der er i november 2015 udgivet en Nyt fra Danmarks Statistik med internationale sammenligninger. Danmark i top-3 med grønne varer og tjenester

I udgivelsen Grønt Nationalregnskab for Danmark 2015-2016 er ligeledes indeholdt internationale sammenligninger.

Sammenlignelighed over tid

Resultater for 2022 er i princippet sammenlignelige med resultater for tidligere år.

Det er Danmarks Statistiks vurdering, at den noget større omsætning for bygge/anlæg og for rådgivning for 2015 sammenlignet med 2014 mere skyldes forbedret spørgeskema end en faktisk udvikling.

Med hensyn til miljøformål har det ændrede spørgeskema især betydet højere tal for miljøformålet "Spilde- og regnvandshåndtering".

Branchen for papirprodukter (DB07: 18xxxx) var ikke med i statistikken før 2015. Der er ikke forsøgt estimeret resultat for 2012-14. Branchen for møbelproduktion (DB07: 31xxxx) var ikke med i statistikken før 2021. Der er ikke forsøgt estimeret for tidligere år.

Der har i andet regi (konsulentfirma) været gennemført en opgørelse af grønne varer og tjenester for en del år siden. På grund af metodeforskelle, herunder populationsafgrænsning, er der begrænset sammenlignelighed.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken følger de afgrænsninger og grupperinger, som anvendes i erhvervsstatistikken, og endelige tal for statistikken vil med hensyn til samlet omsætning stemme med Regnskabsstatistikkens resultater.

De anvendte klassifikationer for miljøbeskyttelse følger de, som er anvendt i andre miljøstatistiske opgørelser, eksempelvis Industriens miljøbeskyttelsesudgifter og offentlig miljøbeskyttelse.

Statistikken offentlig miljøbeskyttelse indeholder også grønne varer og tjenester.

Intern konsistens

Datasæt, som vedrører spørgeskemapopulationen, er konsistente. I forhold til den første spørgeskemaundersøgelse er branche 18 og 31 kommet til, mens brancherne 38, 39, 41, 42, og 43 er overgået til anden beregning. 41-43 er dog indeholdt i dataindsamling 2021