Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Grønne varer og tjenester

Brugerne af statistikken er især offentlige myndigheder som arbejder inden for miljø, resurse og erhvervsspørgsmål med bl.a. fokus på opfyldelse af internationale mål, herunder Verdensmålene fra 2015. Organisationer på området har ligeledes interesse for resultaterne. Brugertilfredsheden har ikke været målt endnu.

Brugerbehov

Der er et stort ønske om at kunne belyse erhvervslivets indsats og effekten heraf på miljø- og resurseområdet. Statistikken Grønne varer og tjenester blev iværksat i samarbejde med tre ministerier/styrelser og har til formål at belyse centrale økonomiske variable for erhvervslivets "grønne" indsats. Særligt myndigheder som arbejder med miljø og energi har behov for oplysningerne. Udviklingen i omsætningen af grønne varer og tjenester indgår i regeringens målsætninger i relation til FN's 17 bæredygtighedsmål (SDG'erne).

Brugertilfredshed

Brugertilfredshed endnu ikke målt.

Kontaktudvalget om miljøøkonomiske regnskaber samt Dataleverandørudvalget er løbende blevet informeret om udfordringerne i dataindsamlingen og om de statistiske resultater.

Fuldstændighed af data

Offentliggørelserne er for 2012 til 2014 gået videre end forordningen kræver som led i samarbejdet med særlige interessenter i Danmark.

Der offentliggøres alene resultater for markedsbaserede aktiviteter. Tal for den offentlige sektors grønne tjenester fremgår indirekte af statistikken Den offentlige sektors miljøudgifter.