Gå til sidens indhold

Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015

Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab sætter fokus på sammenhængen mellem udvikling i økonomien og miljøet. Læs om CO2, affald, grønne job og meget mere i temapublikationen.

Ofte er det BNP, der anvendes som mål for udviklingen, men mange andre faktorer har også betydning for, hvordan udviklingen og fremtidsmulighederne bør vurderes.

Publikationen belyser hvordan det går med miljørelaterede forhold som fx energi, drivhusgasser, vand, affald og grønne job.

I publikationen kan man bl.a. se, at:

  • Den danske anvendelse af vedvarende energi steg med 4,6 pct. fra 2014 til 2015.
  • Der skabes to tons affald pr. dansker, men 67 pct. af affaldet bliver genanvendt.
  • Produktionen af grønne varer og tjenester beskæftigede 67.000 mennesker i 2015 og gav en omsætning på 192 mia. kr.    

Færre drivhusgasser ift. BNP

Som titlen på temapublikationen beskriver, sættes udviklingen indenfor de forskellige miljøområder i direkte sammenhæng med økonomien.

Blandt andet viser det grønne nationalregnskab, at der er sket en afkobling mellem udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP) og udledningen af drivhusgasser.

Hvis de indenlandske udslip af drivhusgasser fra danske erhverv havde fulgt stigningen i den danske og udenlandske efterspørgsel efter danskproducerede varer og tjenester, ville udslippene af drivhusgasser fra de danske virksomheder have været 37 mio. tons CO2-ækvivalenter større i 2015, end de var i 1990.

Afkoblingen betød, at de i stedet var 20,5 mio. tons mindre.

Grønt nationalregnskab for Danmark

Kolofon

Grønt nationalregnskab for Danmark
Miljø og energi
ISBN: 978-87-501-2269-2
Udgivet: 15. marts 2017 kl. 09:00
Antal sider: 155
Kontaktinfo:
Ole Gravgård Pedersen
Telefon: 39 17 34 88

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig