Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Foder, gødning og pesticider.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives ikke i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Denne statistik offentliggøres ikke i en publikation.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Jordbrugets økonomi og Rå- og hjælpestoffer i følgende tabeller:

  • FODER1: Foderforbruget efter fodermiddel, oprindelse og enhed
  • FODER6: Værdiberegning for foderstoffer efter foder og enhed

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Data aggregeres på et detaljeringsniveau, så enkeltvirksomheder ikke kan identificeres.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter til denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.