Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Statistikken er udarbejdet siden 1900, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem. Statistikken er i overensstemmelse med den gældende EU forordning, og er et input til Landbrugets Bruttofaktorindkomst, hvilket kan sammenlignes med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i overensstemmelse med den gældende EU forordning for Landbrugets Bruttofaktorindkomst, som statistikken er input til. Landbrugets Bruttofaktorindkomst kan sammenlignes med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilken Danmark også bidrager til. Landbrugets bruttofaktorindkomst er input til Nationalregnskabet.

Sammenlignelighed over tid

Forsyningen og forbruget af korn og foder er for de fleste foderstoffers vedkommende sammenlignelige over tid. Der er kommet flere foderstoffer til over tid, mens andre foderstoffer ikke er aktuelle længere, og bliver derfor ikke beregnet længere. Data for tidligere end 1990 kan findes i trykte landbrugsstatistikker, som kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er input til Landbrugets bruttofaktorindkomst. Tal for driftsår svarer til summen af andet halvår i det ene kalenderår plus første halvår af de næste kalenderår.

Intern konsistens

Der er intern konsistens i datasættet.