Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Foreløbige tal for Forsyningen og forbruget af korn og foder offentliggøres en gang om året, og ca. 6 måneder efter referenceperiodens afslutning i forbindelse med udgivelsen af Landbrugets bruttofaktorindkomst. Endelige tal offentliggøres 2 år og 6 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken er punktlig og publiceres normalt uden forsinkelse.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Foreløbige tal for Forsyningen og forbruget af korn og foder offentliggøres årligt senest 6 måneder efter kalenderårets afslutning i forbindelse med udgivelsen af Landbrugets Bruttofaktorindkomst. De endelige tal for forsyningen og forbruget af korn og foder offentliggøres senest 2 år og 6 måneder efter referenceperiodens afslutning.

Publikationspunktlighed

Statistikbanktabellen Værdiberegning for foderstoffer (FODER6) udkommer sammen med Landbrugets Bruttofaktorindkomst, som er afhængig af mange primærstatistikker. Derfor kan udgivelsestidspunktet svinge med op til en måned. Tabellen Foderforbruget efter fodermiddel, oprindelse og enhed (FODER1) udkommer i januar måned.