Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Foreløbige tal for statistikkerne om forsyningen og forbruget af korn og foder offentliggøres en gang om året, og ca. 6 måneder efter referenceperiodens afslutning i forbindelse med udgivelsen af Landbrugets bruttofaktorindkomst. Endelige tal offentliggøres 2 år og 6 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken er punktlig og publiceres normalt uden forsinkelse.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Foreløbige tal for statistikkerne om forsyningen og forbruget af korn og foder offentliggøres årligt senest 6 måneder efter kalenderårets afslutning i forbindelse med udgivelsen af Landbrugets Bruttofaktorindkomst. De endelige tal for forsyningen og forbruget af korn og foder offentliggøres senest 2 år og 6 måneder efter referenceperiodens afslutning.

Publikationspunktlighed

Hovedparten af statistikkerne (Fordelingen af foder efter fodermiddel og anvendelse, Foderbalance efter fodermiddel og Værdiberegning for foderstoffer) udkommer sammen med Landbrugets Bruttofaktorindkomst, som er afhængig af mange primærstatistikker. Derfor kan udgivelsestidspunktet svinge med op til en måned. Statistikken Foderforbruget efter fodermiddel, oprindelse og enhed udkommer i januar måned.