Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Statistikken om forsyningen og forbruget af korn og foderstoffer er relevant for bl.a. landbrugets organisationer, ministerier og styrelser, som bruger den til at vurdere udviklingen i mængder og omkostninger til korn og foder. Derudover er statistikken input til Landbrugets bruttofaktorindkomst til bl.a. værdisætningen af foderomkostningerne.

Brugerbehov

Forsyningen og forbruget af korn og foder er af interesse for bl.a. landbrugets organisationer, ministerier og styrelser. Behovet er at have en opgørelse af forsyningen og forbruget af korn og foder i Danmark, både i mængder og værdi. Desuden er statistikken et vigtigt input til Landbrugets bruttofaktorindkomst, hvor den bl.a. bruges til at værdisætte foderproduktionen. Landbrugets bruttofaktorindkomst afleveres til EU.

Brugertilfredshed

Der er ikke lavet brugertilfredshedsundersøgelser på Forsyningen og forbruget af korn og foder, men de brugere, som vi har snakket med, har udtrykt tilfredshed med statistikken.

Fuldstændighed af data

Forsyningen og forbruget af korn og foder er input til Landbrugets bruttofaktorindkomst og er dermed med til at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskab.