Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Statistikkerne om forsyningen og forbruget af korn og foderstoffer er relevante for bl.a. landbrugets organisationer, Ministerier og styrelser, som bruger dem til at vurdere udviklingen i mængder og omkostninger til korn og foder. Derudover er statistikkerne input til Landbrugets bruttofaktorindkomst til bl.a. værdisætningen af foderomkostningerne. Brugerne kan komme med kommentarer til statistikkerne i Brugerudvalget for Fødevarestatistik, og der er udtrykt tilfredshed med statistikkerne.

Brugerbehov

Forsyningen og forbruget af korn og foder er af interesse for bl.a. landbrugets organisationer, Ministerier og styrelser. Behovet er at have en opgørelse af forsyningen og forbruget af korn og foder i Danmark, både i mængder og værdi. Desuden er statistikkerne et vigtigt input til Landbrugets bruttofaktorindkomst, hvor den bl.a. bruges til at værdisætte foderproduktionen. Landbrugets bruttofaktorindkomst afleveres til EU.

Brugertilfredshed

Der er et brugerudvalg for Fødevarestatistik, hvor brugerne kan komme med kommentarer til statistikkerne omkring forsyningen og forbruget af korn og foder i Danmark. Derudover er der ikke lavet brugertilfredshedsundersøgelser på disse statistikker, men de brugere, som vi har snakket med, har udtrykt tilfredshed med statistikkerne.

Fuldstændighed af data

Forsyningen og forbruget af korn og foder er input til Landbrugets bruttofaktorindkomst og er dermed med til at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskab.