Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari Anne Janisse
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Ferie- og forretningsrejser

Statistikken publiceres i form af nyhedsbrevet Nyt fra Danmarks Statistik ca. 7 måneder efter referenceårets udløb samt i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der findes Statistiske Efterretninger til og med referenceåret 2012. Data offentliggøres endvidere i Statistikbanken: (https://www.statistikbanken.dk).

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Ferie- og forretningsrejser.

Publikationer

Statistikbanken

*Tabel FF1 - Ferierejser til udlandet efter destination og varighed *Tabel FF2 - Ferierejser efter destination, varighed og formål *Tabel FF3 - Antal rejser fordelt efter formål med rejse, transportmiddel, varighed og destination *Tabel FF4 - Ferierejser efter formål med rejse, overnatningsform, varighed og destination

Adgang til mikrodata

De indberettede data findes elektronisk lagret fra 1995. Adgang til anonymiserede mikrodata kan opnås via Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Der leveres på årlig basis aggregerede tal samt anonymiserede mikrodata til Eurostat, som er EU-kommissionens overnationale statistikorganisation.

Diskretioneringspolitik

Se Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik her.

Diskretionering og databehandling

Alle respondenter anonymiseres i inputdata, så det ikke er muligt at identificere en specifik person. Fortroligheden er ydermere sikret ved at akkumulere data og ved at udelade fordelinger, hvis der er færre end 10 respondenter i en given celle.

Reference til metodedokumenter

I forbindelse med den udgåede årsartikel i Statistiske Efterretninger samt NYT, serien Serviceerhverv. Se emnesiden for mere info her.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.