Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari Anne Janisse
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Ferie- og forretningsrejser

Statistikken er sammenlignelig med andre EU-landes statistikker om samme emne, da outputdata udarbejdes på baggrund af standardiserede forskrifter. På grund af statistisk usikkerhed er sammenlignelighed over tid forbundet med relativt stor usikkerhed. Fra 2008 og 2010 og igen i 2017 er undersøgelsen omlagt, hvorfor sammenligninger med tidligere opgørelser ikke er mulig.

International sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig med andre EU-landes statistikker om samme emne, da outputdata udarbejdes på baggrund af standardiserede forskrifter. Dog er der metodefrihed for alle EU-lande, hvad selve dataindsamlingen og databehandlingen angår, hvilket omvendt kan medføre et fald i sammenlignelighed.

Sammenlignelighed over tid

På grund af statistisk usikkerhed og metodeændringer er sammenlignelighed over tid forbundet med relativt stor usikkerhed. I 2008 og 2010 gennemførtes metodiske omlægninger, og i 2017 blev spørgeskemaet revideret. De væsentligste ændringer er, at der nu spørges deltaljeret til de seneste tre rejser mod tidligere fem, at der spørges specifikt til besøg hos venner/familie og ophold i eget sommerhus, samt at der ikke længere spørges tolv måneder tilbage for de lange rejsers vedkommende, men kun tre måneder tilbage. Omlægningen af undersøgelsen betyder, at andelen af korte rejser i forhold til lange rejser er steget markant, især i Danmark, da respondenterne i højere grad husker korte rejser, når de bliver spurgt tre måneder tilbage i tiden mod tidligere tolv måneder. I 2007 udgjorde korte ferierejser i Danmark 33 pct. af alle ferierejser, mens korte ferierejser i Danmark i 2011 udgjorde 61 pct. Derudover spørges der modsat tidligere specifikt ind til private ophold med minimum én overnatning; herunder også besøg hos venner og familie, hvilket medfører en højere andel. 75 pct. af alle korte rejser i Danmark i 2011 havde således til formål at besøge venner og familie. Efter ændringen i 2017 er antallet af korte rejser faldet igen, hvilket formentlig skyldes en ændring i måde at spørge ind til korte rejser på.

Sammenhæng med anden statistik

Der er ikke sammenlignelighed med anden statistik, da det er den eneste danske statistik om emnet.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.