Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ferie- og forretningsrejser

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Else-Marie Rasmussen
3917 3362

emr@dst.dk

Hent som PDF

Ferie- og forretningsrejser

Statistikkens formål er at beskrive rejsemønstrene for danskere. Statistikken omfatter anvendelsen af infrastruktur og overnatningstilbud, ligesom den belyser de rejsende danskeres foretrukne destinationer og de samlede udgifter ved rejsen. Danmarks Statistik har indsamlet og offentliggjort lignende statistik i 1972, 1976 og 1980. I 1995 dækkede statistikken kun ferierejser med mindst 4 overnatninger. Siden 1996 indeholder statistikken også ferierejser og ture med 1-3 overnatninger samt forretningsrejser med mindst 1 overnatninger.

Indhold

Undersøgelsen dækker ferie- og forretningsrejser, der er foretaget af danskere fra 15 år og op, og den har til formål at informere om danskernes rejsevaner. De vigtigste variable er ferierejser, forretningsrejser, rejsehyppighed, destination og gennemsnitligt forbrug.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles i en stikprøve, der omfatter ca. 6.000 interviews om året blandt personer i Danmark over 14 år. Rejseoplysningerne opregnes til hele befolkningen inden for grupperinger af de interviewede efter blandt andet køn, alder, familietype, familieindkomst og socio-gruppe.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af EU-Kommissionen, ministerier og erhvervs- og turismeorganisationer i branchen til overvågning af markedet og til diskussion af turismepolitiske tiltag. Derudover bruges statistikken til undervisningsformål o.l. og som generel information om danskernes rejsevaner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er påvirket af stikprøveusikkerhed samt hukommelsesfejl hos de interviewede med hensyn til blandt andet udgifter i forbindelse med rejsen. Som følge af den anvendte stikprøvemetode er de opgjorte resultater behæftet med en statistisk usikkerhed. Stikprøveusikkerheden skønnes med 95 pct. sikkerhed at være på +/- 2 procentpoint.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Høj punktlighed.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig med andre EU-landes statistikker om samme emne, da outputdata udarbejdes på baggrund af standardiserede forskrifter. På grund af statistisk usikkerhed er sammenlignelighed over tid forbundet med relativt stor usikkerhed. Fra 2008 og 2010 og igen i 2017 er undersøgelsen omlagt, hvorfor sammenligninger med tidligere opgørelser ikke er mulig.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres i form af nyhedsbrevet Nyt fra Danmarks Statistik ca. 7 måneder efter referenceårets udløb samt i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der findes Statistiske Efterretninger til og med referenceåret 2012. Data offentliggøres i Statistikbanken i tabellerne http://www.statistikbanken.dk/FF1-FF2.

Læs mere om tilgængelighed