Gå til sidens indhold

Ferie- og forretningsrejser

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari Anne Janisse
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Ferie- og forretningsrejser

Statistikkens formål er at beskrive rejsemønstrene for danskere. Statistikken omfatter anvendelsen af infrastruktur og overnatningstilbud, ligesom den belyser de rejsende danskeres foretrukne destinationer og de samlede udgifter ved rejsen. Danmarks Statistik har indsamlet og offentliggjort lignende statistik i 1972, 1976 og 1980. I 1995 dækkede statistikken kun ferierejser med mindst 4 overnatninger. Siden 1996 indeholder statistikken også korte ferierejser og ture med 1-3 overnatninger samt forretningsrejser med mindst 1 overnatning.

Indhold

Undersøgelsen dækker ferie- og forretningsrejser med overnatning samt endagsture, der er foretaget af voksne danskere i alderen 15 år+. Undersøgelsen har det overordnede formål at informere om voksne danskeres rejsevaner.

De vigtigste variable er: - Rejsehyppighed - Formål med turen - Turens varighed - Destination - Gennemsnitligt forbrug

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken laves på baggrund af en simpel tilfældig udtrukket stikprøve, der netto (efter bortfald i form af manglende svar) omfatter ca. 6.000 interviews om året blandt personer i Danmark i alderen 15år+. Stikprøven opregnes derefter til hele den danske befolkning i alderen 15 år+ inden for forskellige strata, dvs. grupperinger af respondenter ud fra blandt andet køn, alder, familietype, familieindkomst og socio-gruppe, så stikprøven bedst muligt afspejler målpopulationen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af EU-Kommissionen, ministerier og erhvervs- og turismeorganisationer i branchen til overvågning af markedet og til diskussion og udvikling af turismepolitiske tiltag. Derudover bruges statistikken til undervisningsformål o.l. og mere overordnet til at sige noget om danskernes rejsevaner og adfærd og om samfundet og samfundsøkonomien i det hele taget.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er påvirket af stikprøveusikkerhed samt hukommelsesfejl hos de interviewede med hensyn til især udgifter i forbindelse med rejsen. Som følge af den anvendte stikprøvemetode er de opgjorte resultater behæftet med en statistisk usikkerhed. Stikprøveusikkerheden skønnes med 95 pct. sikkerhed at være på +/- 2 procentpoint.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Høj punktlighed.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig med andre EU-landes statistikker om samme emne, da outputdata udarbejdes på baggrund af standardiserede forskrifter. På grund af statistisk usikkerhed er sammenlignelighed over tid forbundet med relativt stor usikkerhed. Fra 2008 og 2010 og igen i 2017 er undersøgelsen omlagt, hvorfor sammenligninger med tidligere opgørelser ikke er mulig.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres i form af nyhedsbrevet Nyt fra Danmarks Statistik ca. 7 måneder efter referenceårets udløb samt i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der findes Statistiske Efterretninger til og med referenceåret 2012. Data offentliggøres endvidere i Statistikbanken: (https://www.statistikbanken.dk).

Læs mere om tilgængelighed