Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari Anne Janisse
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Ferie- og forretningsrejser

Undersøgelsen dækker ferie- og forretningsrejser med overnatning samt endagsture, der er foretaget af voksne danskere i alderen 15 år+. Undersøgelsen har det overordnede formål at informere om voksne danskeres rejsevaner.

De vigtigste variable er: - Rejsehyppighed - Formål med turen - Turens varighed - Destination - Gennemsnitligt forbrug

Indholdsbeskrivelse

Statistikkens formål er at beskrive rejsemønstrene for voksne danskere og herunder i detaljer de danskere, der foretager ferie- og forretningsrejser med overnatninger samt endagsture uden for deres sædvanlige miljø. Statistikken omfatter anvendelsen af infrastruktur og overnatningstilbud, ligesom den belyser de rejsende danskeres foretrukne destinationer og de samlede udgifter ved rejsen. Statistikken har undergået mange metodiske ændringer i tidens løb, hvilket mindsker dens egnethed som tidsserie til at belyse turismens udvikling over tid. Statistikken kan i stedet anvendes som et øjebliksbillede til at se på fordelingerne mellem fx formål, destinationer og forbrug i et givent referenceår.

Grupperinger og klassifikationer

Der er ikke anvendt standardklassifikationer.

Sektordækning

Turismesektoren og befolkningens adfærds- og forbrugsmønstre mere generelt.

Begreber og definitioner

*En voksen dansker er en person på mindst 15 år.

*Rejsemåneden er den måned, hvori rejsen påbegyndes, også selv om størstedelen af rejsen måtte ligge i den efterfølgende måned.

*En lang ferierejse har en varighed på fire overnatninger eller derover, mens en kort ferierejse har en varighed på én til tre overnatninger.

*Forretningsrejser, som er medtaget i indeværende statistik, har en varighed på én overnatning eller derover.

*Ved flere opholdssteder på rejsen er hoveddestinationen valgt som destinationsland. I tvivlstilfælde er den mest fjerntliggende destination anvendt.

*Transportmiddel er det transportmiddel, som hovedsageligt er anvendt på rejsen. Tilsvarende er overnatningsformen den hyppigste overnatningsform, der er benyttet på rejsen.

*Rejseudgifter omfatter udgifter, der er afholdt i forbindelse med forudbestilling såvel som under selve turen. Hvis flere personer i en familie er rejst sammen, er der ved ferierejser indhentet oplysninger om familiens samlede udgifter. Den interviewedes rejseudgifter er derefter fundet ved division med antal familiemedlemmer i rejsegruppen. Ved forretningsrejser er der indsamlet oplysninger om personens samlede rejseudgifter, herunder også udgifter, som er betalt af firmaet. Hvis respondenten ikke har kunnet redegøre for sit forbrug, er udgifterne skønnet ud fra oplysninger for tilsvarende ferie- og forretningsrejser.

*Der skelnes mellem pakkerejser, hvor transport og overnatning er arrangeret af et rejsebureau eller lignende, og rejser som er selvarrangerede.

Enheder

Den primære måleenhed er antal rejser foretaget af danskere i alderen 15 år eller derover.

Population

Målpopulationen er samtlige personer i alderen 15 år og derover, som er bosiddende i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken er tilgængelig fra 1999 til og med 2012 som Statistisk Efterretning. I Statistikbanken er data fra 2001 og frem tilgængelige.

Basisperiode

Ikke relevant.

Måleenhed

Den primære måleenhed er antal rejser.

Referencetid

Statistikken opgøres årligt og udkommer ca. 7 måneder efter referenceårets udløb.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig, og den foretages som led i en fælles EU-turismeundersøgelse iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011. Lignende opgørelser udarbejdes i EFTA- og øvrige EU-lande.

Indberetningsbyrde

0,2 årsværk.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside: Ferie- og forretningsrejser.