Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

El- og naturgaspriser

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under El- og naturgaspriser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ikke nogen særskilt Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik. Priser for erhvervene har indgået i en temanyt (Nyt nr. 135) april 2022 og igen i (Nyt nr. 98) i marts 2023

Publikationer

Tallene indgår ikke i publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under El- og naturgaspriser i følgende tabeller:

  • ENERGI1: Priser på elektricitet for husholdningskunder
  • ENERGI2: Priser på elektricitet for erhvervskunder
  • ENERGI3: Priser på naturgas for husholdningskunder
  • ENERGI4: Priser på naturgas for erhvervskunder

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Resultaterne sendes til Eurostat, som offentliggør tal for Danmark og andre EU lande i deres database. Statistikken findes under Environment and energy, Energy, og Energy statistics - prices of natural gas and electricity.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, som ikke endnu har gjort det relevant med yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.