Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

El- og naturgaspriser

Tidsserierne er fuldt sammenlignelige for 2015 og frem og stort set sammenlignelige også med tidligere år, især for kunder med stort forbrug (erhvervskunder). Priser siden 2007 findes i Eurostats databank.

International sammenlignelighed

I kraft af retsakt og manualer på tværs af EU-lande er der god sammenlignelighed mellem EU-landene. Data findes i Eurostats database

Sammenlignelighed over tid

Tidsserierne er fuldt sammenlignelige for 2015 og frem og stort set sammenlignelige også med tidligere år, især for kunder med stort forbrug (erhvervskunder).

Ændringer fra halvår til halvår er påvirket af, at der kan indgås kontrakter om køb over forskellige tidsperioder. Ændringer følger derfor ikke umiddelbart ændringer i spot-priser.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken har ingen direkte sammenhæng med anden statistik. Energipriser anvendes dog i den overordnede Energistatistik.

Derudover findes der indeks for prisudviklingen på elektricitet og gas til forbrug i Forbrugerprisindeks og i Nettoprisindeks. Nettoprisindekset opgøres på grundlag af de faktiske forbrugerpriser så vidt muligt fratrukket indirekte skatter, dvs. moms og varetilknyttede afgifter, og tillagt tilskud til generel nedsættelse af prisen. Prisindeks for El-, gas- og fjernvarmeforsyning til erhverv, findes i Producent- og importprisindeks for varer.

Intern konsistens

Der er tale om kombination af flere datakilder, men samlet er der konsistens.