Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ejendomssalg

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Jakob Holmgaard
39 17 31 24

jho@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomssalg

Sidst opdateret: 04-05-2020

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i omsætning og priser på fast ejendom. Statistikken anvendes primært til at vurdere udviklingen på boligmarkedet, såvel som den økonomiske konjunkturudvikling. Statistikken er udarbejdet efter forskellige opgørelsesmetoder og med forskellig hyppighed siden 1923, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem.

Indhold

Ejendomssalg er en kvartalsvis opgørelse af pris- og mængdeudviklingen på handel med fast ejendom, opgjort som prisindeks og i antal handler. Statistikken opdeles efter ejendomskategori, overdragelsesform og geografi.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data vedrørende tinglysning af ejerskifte af fast ejendom, indsamles hver uge fra det elektroniske tinglysningssystem. De indsamlede data fejlsøges både af SKAT og Danmarks Statistik. Ejendomshandlerne i referenceperioden lægges sammen og sorteres efter ejendomskategori. Herefter beregnes nøgletal og kvartalsvise prisindeks.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for de offentliggjorte ejendomstal blandt brugere, som følger udviklingen på boligmarkedet. Statistikken efterspørges bredt af bank- og finanssektoren, ejendomsmæglere, politikere, forskere nævnes ofte i nyhedsmedier. Brugerne anser ejendomssalgsstatistikken som en vigtig konjunkturindikator.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er ikke stikprøveusikkerhed på de endelige prisindeks, men derfor er der alligevel usikkerhed. Det skyldes, at det ikke er de samme boliger, som sælges i forskellige måneder, så man kan ikke sammenligne boligpriserne i to forskellige måneder uden at kvalitetskorrigere. Kvalitetskorrektionen er behæftet med usikkerhed. Læs mere om usikkerhed ved opgørelse af udviklingen i boligpriser, som findes på https://www.dst.dk/analyser. Bias på de foreløbige prisudviklinger ligger tæt på 0, mens den gennemsnitlige afvigelse er ca. 0,3 for kvartalstallene.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Alle tal offentliggøres senest 2 måneder efter reference perioden. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Ejendomssalgsstatistik har gennemgået en række metodemæssige ændringer i tidens løb, men er udarbejdet efter de samme principper siden 1992.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Ejendomssalg offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Detaljerede tal kan findes i Statistikbanken og i Betalingsdatabanken. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog (udgået) og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed